[84] 4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7

[84] 4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 7) ณ เกาหล่งเส่ง(ประเทศฮ่องกง)

                                                                                      ผู้ร่วมทีมงานฯจำนวน 7 ท่าน 
                                                                                          รายการเอกสารที่ใช้แจกทั้งหมดมีดังนี้

                                                                                          1. เอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 300 ชุด
                                                                                          2. คำถาม-ตอบ 16 คำถาม ทั้งหมด 300 ชุด
                                                                                          3. หนังสือรู้เรื่องพระพุทธรูปตามความเป็นจริง 100 เล่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317812261658184.60282.315109618595115&type=3

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/eu-mediagiveawayevent/515-084-04-07-53?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdf5daa188b5