[8] 23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ

[8] 23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย คุณครูอภิชัย รากแก่น จาก จ.อำนาจเจริญ ค่ะ  /\  ^-^

 

[7] 20 ธันวาคม 2552 เชียงราย

[7] 20 ธันวาคม 2552 เชียงราย

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยคุณป้าสุภาพร สวัสดี, คุณป้าวรรณพร ปากเกร็ด, คุณป้าศุวรรณ ไชยดวง, คุณพรหมพจน์ ศรีสุทธิ,

คุณเจนจิรา ศรีพันธ์ จากจังหวัดเชียงราย /\ ^-^ 

[3] 4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ

[3] 4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ

 

ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยฯ (4 ธ.ค. 2552_ครั้งที่ 2)

[6] 17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 4 หัวลำโพง

[6] 17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 4 หัวลำโพง

 

ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หัวลำโพง) (17 ธ.ค. 2552_ครั้งที่ 4)

[2] 9 ตุลาคม 2552 กรุงเทพฯ 1 หมอชิต

[2] 9 ตุลาคม 2552 กรุงเทพฯ 1 หมอชิต

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง 

โดย คณะอุบาสกและอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่ะ /\

ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (9 ต.ค. 2552_ครั้งที่1)

[5] 9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 3 ท้องสนามหลวง

[5] 9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 3 ท้องสนามหลวง

 

ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง (9 ธ.ค. 2552_ครั้งที่ 3)

[1] 7 กันยายน 2552 ขอนแก่น

[1] 7 กันยายน 2552 ขอนแก่น

การแจกสื่อคณะแรกเริ่มเมื่อวันที่ 7 ก.ย.52 ผู้ที่ร่วมเดินแจก 6 คน ได้แก่

                      คุณ ครูนุช
                      คุณ สญชัย (ล้ง)
                      คุณ ปภัสมนฑ์ (กุหลาบ)
                      คุณ วาสนา (กบ)
                      คุณ ศุภวัฒน์ (วัฒน์)
                      คุณ หัฏฐกร (ต้อ)

คณะนี้ได้ไปเดินแจกสื่อ ที่บริเวณอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดตามคลิปด้านล่าง

ภาพเหตุการณ์การปลุกเอาพระพุทธเจ้ากลับคืน โดยทีม จ ขอนแก่น

">

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994