หนังสือพิมพ์พะเยา

 

สืบเนื่องมาจากที่"กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา"ได้เดินทางไปแจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 
ที่ อำเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ได้เดินทางไปทำข่าว 
และได้นำเสนอข่าวในคอลัมน์"สังคมพะเยา"ฉบับประจำวันที่ 12 กันยายน 2553 ทางทีมงานจึงได้นำภาพข่าว
มาให้สมาชิญาติธรรมได้อ่าน ค่ะ   :-[

 

ต้นฉบับ

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000124595

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.samyaek.com/board2/index.php?topic=3478.msg20981#msg20981

 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994