เอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดถวายทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

เอกสารสื่อธรรม

หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุดทำบาปให้กับตนเอง

หยุดถวายทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

 

 

 

 

 

เอกสารหยุดทำร้ายพระพุทธ ศาสนาฯ สำหรับพิมพ์เผยแพร่ (ภาษาไทย)

 

1.ฉบับปรับปรุงล่าสุด สั่งพิมพ์ ครั้งแรกเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มใช้

http://www.d-study.com/attachments/article/704/brochures.pdf

2.ฉบับดั้งเดิม

http://www.d-study.com/attachments/article/704/Stop%20destroying%20Buddhism.pdf

http://www.d-study.com/attachments/article/704/pp_remark.pdf

 

Stop destroying Buddhism. (English Version)

http://www.d-study.com/attachments/article/704/Nissaggiya%2018%2019%2020_en.pdf

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319238528182224.60687.315109618595115&type=3

Attachments:
Download this file (Nissaggiya 18 19 20_en.pdf)Stop destroying Buddhism (English)[Stop destroying Buddhism (English)]42 kB
Download this file (pp_remark.pdf)Stop destroying Buddhism (Original)[Stop destroying Buddhism (Original)]490 kB
Download this file (Stop destroying Buddhism.pdf)Stop destroying Buddhism[Stop destroying Buddhism]5220 kB
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994