หนังสือพิมพ์เชียงราย

 

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553  กลุ่มคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย 
ได้เดินทางไปรวมตัวกันเพื่อแจกเอกสารสื่อธรรม"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงราย  
ได้มีนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่่ง มีชื่อว่า "หนังสือพิมพ์รวมพลัง-ฉบับเชียงราย(ท้องถิ่น)" สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย 
ก็ได้เดินทางไปทำข่าว เช่นกัน  :) และได้ลงข่าวของกลุ่มคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย 
ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2553 โดยท่านพลตรีคำนึง และคุณป้าสุภาพร สวัสดี เป็นผู้ส่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
มาให้ทีมงานฯ ได้นำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ ค่ะ   :-[/\

 
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994