ความเป็นมากิจกรรมแจกสื่อฯ และการจัดทำ website www.d-study.com

 

ความเป็นมาของกิจกรรมแจกสื่อ
“หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา  หยุดถวายทองเงินแก่ภิกษุและสามเณร”

หลังจากมีข่าวดังพบวัดพิลึก ห้ามไหว้พุทธรูป
เมื่อ วันที่ 25 ก.ค.51  หนังสือพิมพ์ทุกฉบันลงเรื่องนี้
และหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล ได้เทศน์เรื่อง“เลือดสีแดงหรือป่าว”

 

กลุ่มลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยกได้ประชุมปรึกษาหารือกัน

และได้มีมติให้จัดทำแถลงการณ์เรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินัย

เพื่อเสนอให้หน่วยงานและประชาชน ได้รับทราบข้อมูลทางพระพุทธศาสนา

โดยอ้างอิงจากพระสูตรในพระไตรปิฎกเป็นหลัก

โดยไม่ให้นำความคิดเห็นส่วนตัวมาเสริมแต่งเพิ่มเติมกับพระสูตรที่อ้างอิง

ซึ่งในกลุ่มลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยกในแต่ละบ้าน แต่ละครอบครัว

ได้ชักชวนกันจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอแถลงการณ์นั้น

และส่งให้หน่วยงานราชการและเอกชน รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

ซึ่งในบรรดาลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ก็ได้ช่วยกันคิดเป็นประโยคที่น่าจะเป็นที่สนใจ

สะดุดตาของคนทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปได้เอะใจ

แปลกใจ กับประโยคอักษรนั้น และได้ตกลงกันให้ใช้

“หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร”


และได้คัดลอกพระสูตรต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้าไปด้วย

เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไป สนใจและติดตามอ่าน

ต่อมาได้จัดทำเป็นป้ายติดประกาศไว้หน้าบ้านของตัวเอง แต่ละครอบครัว แต่ละหมู่บ้าน

จากนั้นก็ได้ชักชวนกันจัดทำสื่อแผ่นพับโดยคัดลอกพระสูตรต่าง ๆ ที่ควรรู้ในยุคปัจจุบัน

เพื่อออกมาเผยแพร่ตามสถานที่ชุมชน ร้านตลาด

และสถานที่มีประชาชนหนาแน่น ในอำเภอ จังหวัดตามภูมิลำเนาของตน ๆ

 

โดยมี คณะแรกเริ่มเมื่อวันที่ 7 ก.ย.52 ผู้ที่ร่วมเดินแจก 6 คน ได้แก่
 

คุณครูนุช, คุณสญชัย (ล้ง), คุณปภัสมนฑ์ (กุหลาบ),

คุณวาสนา (กบ), คุณศุภวัฒน์ (วัฒน์), คุณหัฏฐกร (ต้อ)

คณะนี้ได้ไปเดินแจกสื่อฯ ที่บริเวณอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 

คลิป VDO ประกอบการแจกสื่อ 

 

ต่อมาก็เกิดมีทีมงานในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศ

ที่มีผู้ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเช่น ประเทศฮ่องกง อังฤกษ สวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ

ประเทศไทยได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ขอนแก่น

อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี เพชรบูรณ์

ตาก สุโขทัย พะเยา เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ ฯลฯ เป็นต้น

จากนั้นก็มีการจัดรวมกลุ่มข้ามจังหวัดกันเป็นบางครั้ง

จนกระทั่งต่อมาก็จัดเป็นทีมงานใหญ่ขึ้น

ซึ่งได้จัดเป็นรถส่วนตัวและรวมกันไปเป็นหมู่คณะ ใหญ่บ้าง น้อยบ้าง แบ่งงานกันทำ

แยกกันเป็นทีมเพื่อเดินทางไปแจกสื่อฯตามอำเภอต่าง

จนเกือบครบในจังหวัดและอำเภอ ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน

 

ต่อมาก็จัดเป็นคณะรถทัวร์ได้ จำนวน 2 คัน เป็นครั้งแรก เพื่อไปแจกสื่อฯ ที่หัวหิน

และจังหวัดที่เดินทางผ่านไปคือ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี

ขณะนี้การแจกสื่อ ได้แจกครบทุกจังหวัดและเกือบทุกอำเภอในประเทศไทย

แม้แต่เป็นสถานที่ ซึ่งคนไทยหวาดกลัวคือ  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังได้ไปแจก

[236] 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 2555 ปิดท้ายสยามประเทศ

[237] 2-8 เม.ย. 2555 พิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศจากอันดามันยันอ่าวไทย

การแจกสื่อฯก็มีคนใหม่เพิ่งเริ่มเข้าแจก คนเก่าแจกนานแล้วก็ออกไป

แล้วแต่เหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน ๆ นั้นเป็นธรรมดา

สื่อฯ ที่แจกไปหมดเป็นล้าน ๆ แผ่น เงินหมดไปหลายสิบล้านบาท

ปัจจุบันกิจกรรมแจกสื่อฯ ก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ

 

รายละเอีดยเพิ่มเติมเกียวกับการแจกสื่อฯ ได้แก่

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

ข้อมูลจากพระตรปิฎกฯ

รวมเรื่อง พระภิกษุและสามเณร รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

พระสูตรและอรรถกถาที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

กิจกรรมแจกสื่อฯทั้งหมด (เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

https://bit.ly/2T4rPau

ภาพรวมการแจกสื่อฯทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาของการจัดทำ website www.d-study.com

 

เดิมทีรูปภาพและรายละเอียดการแจกสื่อฯจะอยู่ในกระดานสนทนาธรรมของ www.samyaek.com

แต่เมื่อข้อมูลมีมากขึ้นการจัดการก็ลำบากขึ้นจึงได้ดึงข้อมูลออกมาโดยเริ่มแรกได้นำข้อมูล

มาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบ Page ของ www.facebook.com

โดยใช้ชื่อ Page ว่า "กิจกรรมแจกสื่อ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา"

https://www.facebook.com/pages/กิจกรรมแจกสื่อ-หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา/315109618595115

แต่เมื่อใช้ Page ของ www.facebook.com ไปแล้วซักระยะพบว่าการจัดการข้อมูลค่อนข้างลำบาก

จึงได้คิดที่จะจัดทำ website ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า www.d-study.com

โดย d ย่อมาจาก dhamma แปลว่า ธรรมะ

และ study แปลว่า ศึกษา

รวมกันเป็น d-study แปลว่า ศึกษาธรรมะ

 

ต้องยินดีในบุญกับคุณสุเทพและคุณอัจฉรา วิโรจน์ไพสิฐ

ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ website

www.d-study.com

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

โดยโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2555

เริ่มแรกได้ติดต่อให้คุณชาญชัย ผู้เขียนและผู้ดูแล www.tripitaka91.com

ว่าทางหมู่คณะต้องการจัดทำ website คุณชาญชัย ก็ตอบรับเป็นอย่างดี (ยินดีในบุญ)

และตอนแรกคุณชาญชัยจะเขียน website ให้ฟรีเลย (ยินดีในบุญ)

แต่เพื่อให้เกิดบุญแก่ผู้ที่สนับสนุนงบประมาณมา สุดท้ายได้ตกลงเขียน website

ในงบประมาณ 15,000 บาท และคุณชาญชัย ก็อนุเคราะห์จด domain ของ website ให้ด้วย

website http://www.d-study.com ได้จด domain ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555

และเช่า host แบบ vps sever กับ http://www.hostneverdie.com/ ราคาปีละ 10,903.30 บาท

(เงินที่เหลือจากการจัดทำ website นำเข้าสมทบกองกลางแจกสื่อ)

 

ยินดีในบุญกับคุณสุเทพและคุณอัจฉรา วิโรจน์ไพสิฐ

ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ website 

และคุณชาญชัย ที่เขียนและดูแล website ให้เป็นอย่างดี

 

หลังจากนั้นในเดือน ตุลาคม 2559

คุณชาญชัยก็ได้สมทบค่าจดโดเมนประจำปีเพิ่มเติมปีนี้ให้อีก

(ยินดีในบุญครับ)

 

และต่อมาพี่เปิ้ล GPS ได้เสนอขอเป็นผู้สนับสนุน

เรื่อง Sever และ Domain ของ http://www.d-study.com

จึงได้ทำการย้าย Sever และ Domain ไปไว้ในส่วนที่พี่เปิ้ลจัดหาให้

อีกทั้งยังเพิ่มแรมและหน่วยความจำให้ด้วย

ทำให้การเข้าดูเวไซน์เร็วขึ้นพร้อมทั้งรองรับการเข้าดู

ของคนจำนวนมากในเวลาพร้อมกันได้ด้วย

โดยได้ย้ายช่วงเวลาประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

(ยินดีในบุญครับ)

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994