กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ มี 50 เขต

 

 

 

 
ลำดับที่ เขต

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 พระนคร 56,684

[5] 9 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 3 ท้องสนามหลวง

[13] 22 มกราคม 2553 ธรรมศาสตร์ (ฝั่งท่าพระจันทร์)

[67] 26 พฤษภาคม 2553 งานสัปดาห์วันวิสาขบูชา สนามหลวง

[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[252] 24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง งานสัปดาห์พุทธศาสนา

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ

2 ดุสิต 106,811

[147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวัฒนธรรม

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 2

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา
3 หนองจอก 159,962 [156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ  
4 บางรัก 46,114

[20] 3 มีนาคม 2553 หน้าอาคารซีพี ถนนสีลม

[87] 16 กรกฎาคม 2553 ถนนสีลม

[96] 2 สิงหาคม 2553 สน.บางรัก

[97] 3 สิงหาคม 2553 บางรัก

[98] 4 -7 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม

[100] 8-10 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ

[101] 11-14 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ

[105] 18-20 สิงหาคม 2553 ในพื้นที่ สน.บางรัก

[107] 21 สิงหาคม 2553 ถนนสีลม

[112] 22-25 สิงหาคม 2553 บางรัก

[113] 26-27 สิงหาคม 2553 กรุงเทพฯ

[114] 28-31 สิงหาคม 2553 กทม.

[119] 3 กันยายน 2553 ท่าเรือ กทม.

[123] 6-8 กันยายน 2553 กรุงเทพฯ

[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

[145] 6 พฤศจิกายน 2553 สี่พระยา

[152] 15 พฤศจิกายน 2553 ท่าเรือข้ามฟาก สี่พระยา-คลองสาน

[165] 16 ธันวาคม 2553 ท่าน้ำสี่พระยา คลองสาน

[169] 28 ธันวาคม 2553 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

[200] 18 มิถุนายน 2554 แยกไฟแดง ถนนสีลม สุริยวงค์ พระราม4

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[207] 5 สิงหาคม 2554 บางรัก ปทุมวัน กทม.

[208] 6 สิงหาคม 2554 ท่าเรือสี่พระยา

[210] 13 สิงหาคม 2554 ท่าเรือโอเรียนเต็ล

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[230] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ถนนสีลม

 
5 บางเขน 190,544

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1

 
6 บางกะปิ 149,056

[12] 15 มกราคม 2553 รามคำแหง (สนามกีฬาแห่งชาติ)

[38] 23 เมษายน 2553 โลตัสบางกะปิ

[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพฯ

 
7 ปทุมวัน 52,613

[6] 17 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 4 หัวลำโพง

[22] 10 มีนาคม 2553 สยามแสควร์

[113] 26-27 สิงหาคม 2553 กรุงเทพฯ

[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

[147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวัฒนธรรม

[167] 17 ธันวาคม 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

[207] 5 สิงหาคม 2554 บางรัก ปทุมวัน กทม.

[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ 1

[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 
8 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 50,092

[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

[142] 31 ตุลาคม 2553 คลองถมเซ็นเตอร์

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ 
9 พระโขนง 92,774

[143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพฯ

[151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ, คม ชัด ลึก

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[243] 8 กรกฎาคม 2555 กรุงเทพฯ-ชลบุรี
10 มีนบุรี 138,661

[148] 9 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3

 
11 ลาดกระบัง 165,724

[148] 9 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2

 
12 ยานนาวา 81,162

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4

 
13 สัมพันธวงศ์ 26,932

[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ

14 พญาไท 72,495

[86] 9 กรกฎาคม 2553 สะพานควาย

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3

 
15 ธนบุรี 117,536

[136] 5 ตุลาคม 2553 สน. ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กทม.)

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

16 บางกอกใหญ่ 71,087

[153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ  
17 ห้วยขวาง 78,943

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 
18 คลองสาน 75,765

[152] 15 พฤศจิกายน 2553 ท่าเรือข้ามฟาก สี่พระยา-คลองสาน

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[165] 16 ธันวาคม 2553 ท่าน้ำสี่พระยา คลองสาน

[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

19 ตลิ่งชัน 106,192

[153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ 1

[242] 24 มิถุนายน 2555 บางบอน บางแค ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ

20 บางกอกน้อย 117,503

[153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 2

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[241]10 มิถุนายน 2555 เรือหางยาว นนทบุรี บางกอกน้อย

[252] 24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง งานสัปดาห์พุทธศาสนา

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ

21 บางขุนเทียน 169,614

[18] 17 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลพระราม 2

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ 
22 ภาษีเจริญ 129,559 [154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ [329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 
23 หนองแขม 151,877

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ 
24 ราษฎร์บูรณะ 85,825

[136] 5 ตุลาคม 2553 สน. ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กทม.)

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก
25 บางพลัด 98,113

[147] 8 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวัฒนธรรม

[153] 17 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[191] 24 เมษายน 2554 นนทบุรี ปทุมธานี

[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 2

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ 1

[252] 24 กุมภาพันธ์ 2556 สนามหลวง งานสัปดาห์พุทธศาสนา

26 ดินแดง 128,838

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3

 
27 บึงกุ่ม 145,822

[103] 15 สิงหาคม 2553 นวมินทร์ 95

[121] 5 กันยายน 2553 ตลาดนัด ซอยนวมินทร์ 95

[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน ในกรุงเทพฯ

 
28 สาทร 83,898

[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4

 
29 บางซื่อ 130,511

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 2

[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ 1

 
30 จตุจักร 160,948

[2] 9 ตุลาคม 2552 กรุงเทพฯ 1 หมอชิต

[14] 29 มกราคม 2553 สวนจตุจักร

[19] 24 กุมภาพันธ์ 2553 เซ็นทรัลลาดพร้าว

[24] 25 มีนาคม 2553 เมเจอร์รัชโยธิน

[130] 24 กันยายน 2553 ตลาดบางเขน

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[240] 29 เมษายน 2555 มินิบัส 3

 
31 บางคอแหลม 93,508

[136] 5 ตุลาคม 2553 สน. ราษฎร์บูรณะ, บางคอแหลม, สำเหร่, บุคคโล (กทม.)

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[224] 18 ธันวาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 4

 
32 ประเวศ 163,485

[108] 21 สิงหาคม 2553 สวนหลวง ร.9

[143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ, คม ชัด ลึก

[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2

 
33 คลองเตย 108,066

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[206] มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 
34 สวนหลวง 116,688

[143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2

 
35 จอมทอง 157,156

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ 

36 ดอนเมือง 167,827

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1

 
37 ราชเทวี 73,550

[3] 4 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ 2 อนุสาวรีย์ชัยฯ

[125] 10 กันยายน 2553 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[226] 22 มกราคม 2555 รถไฟ 2

 
38 ลาดพร้าว 122,441

[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

 
39 วัฒนา 82,637 [143] 1 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ  
40 บางแค 192,119

[154] 19 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[242] 24 มิถุนายน 2555 บางบอน บางแค ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ

41 หลักสี่ 109,049

[111] 21-22 สิงหาคม 2553 ตลาดสดเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

[150] 12 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ เดลินิวส์

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[160] 1-2 ธันวาคม 2553 พุทธสมาคมและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

[220] 2 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์อพยพน้ำท่วม กทม.

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1

 
42 สายไหม 191,536

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[231] 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทริป มินิบัส 1

 
43 คันนายาว 90,437

[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

 
44 สะพานสูง 91,358

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

 
45 วังทองหลาง 114,805

[27] 1 เมษายน 2553 บิ๊กซี ลาดพร้าว

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

 
46 คลองสามวา 174,197 [156] 26 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ  
47 บางนา 95,204 [151] 15 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ, คม ชัด ลึก [243] 8 กรกฎาคม 2555 กรุงเทพฯ-ชลบุรี
48 ทวีวัฒนา 76,787

[159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[212] 4 กันยายน 2554 รถไฟ 1

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[242] 24 มิถุนายน 2555 บางบอน บางแค ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
49 ทุ่งครุ 117,662 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ  
50 บางบอน 106,085 [159] 24-30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[242] 24 มิถุนายน 2555 บางบอน บางแค ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา

[251] 3 กุมภาพันธ์ 2556 กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

[329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ

[349] 6 มีนาคม 2566 กรุงเทพฯ

  รวมกรุงเทพ 5,686,252    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=10&statType=1&year=56

 

ภาพแผนที่และข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994