นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์มี 15 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนครสวรรค์ 241,951 [99] 7 สิงหาคม 2553 นครสวรรค์

[259] 28 กรกฎาคม 2556 นครสวรรค์

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

2 โกรกพระ 36,003 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ [359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์
3 ชุมแสง 66,054 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ [359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์
4 หนองบัว 70,255 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[346] 18-19 และ 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

5 บรรพตพิสัย 87,612 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ [359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์
6 เก้าเลี้ยว 34,852 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[259] 28 กรกฎาคม 2556 นครสวรรค์

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

7 ตาคลี 110,931 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง [359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์
8 ท่าตะโก 67,590 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ [359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์
9 ไพศาลี 72,394 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ [359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์
10 พยุหะคีรี 62,321 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[259] 28 กรกฎาคม 2556 นครสวรรค์

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

11 ลาดยาว 89,592 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ [359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์
12 ตากฟ้า 40,774 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[346] 18-19 และ 25-20 ม.ค. 63

อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

13 แม่วงก์ 53,196 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์  
14 แม่เปิน 20,621 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

15 ชุมตาบง 18,996 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมนครสวรรค์ 1,073,142    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=60&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครสวรรค์

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994