สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีมี 6 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสิงห์บุรี 54,521 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[248] 18 พฤศจิกายน 2555 สิงห์บุรี อ่างทอง

[299] 26 มิถุนายน 2559 สิงห์บุรี

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

2 บางระจัน 34,591 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[248] 18 พฤศจิกายน 2555 สิงห์บุรี อ่างทอง

[299] 26 มิถุนายน 2559 สิงห์บุรี

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

3 ค่ายบางระจัน 28,315 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[299] 26 มิถุนายน 2559 สิงห์บุรี

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

4 พรหมบุรี 24,119 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี
[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง 
5 ท่าช้าง 14,768 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[299] 26 มิถุนายน 2559 สิงห์บุรี

6 อินทร์บุรี 56,376 [135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[248] 18 พฤศจิกายน 2555 สิงห์บุรี อ่างทอง

[299] 26 มิถุนายน 2559 สิงห์บุรี

[343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง

  รวมสิงห์บุรี 212,690    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=17&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสิงห์บุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994