สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามมี 3 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสมุทรสงคราม 104,990

[137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม
2 บางคนที 32,803 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม
3 อัมพวา 56,323 [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[254] 17 มีนาคม 2556 ราชบุรี อัมพวา

[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม

  รวมสมุทรสงคราม 194,116    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=75&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสมุทรสงคราม

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994