สงขลา

จังหวัดสงขลามี 16 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสงขลา 162,532 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

2 สทิงพระ 48,631 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

3 จะนะ 103,204    
4 นาทวี 67,060    
5 เทพา 74,711    
6 สะบ้าย้อย 74,394    
7 ระโนด 66,880 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

8 กระแสสินธุ์ 15,467 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

9 รัตภูมิ 73,137 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

10 สะเดา 123,473 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

11 หาดใหญ่ 385,927

[115] 29 สิงหาคม 2553 หาดใหญ่

[122] 5 กันยายน 2553 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[131] 25 กันยายน 2553 หาดใหญ่ สงขลา

[132] 26 กันยายน 2553 ตลาดเขต 8 สงขลา

[236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[286] 26 เมษายน 2558 หาดใหญ่

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

12 นาหม่อม 22,507  

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

13 ควนเนียง 34,485 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

14 บางกล่ำ 29,779 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

15 สิงหนคร 81,919 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

16 คลองหอยโข่ง 25,784 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

  รวมสงขลา 1,389,890    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=90&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสงขลา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994