นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมี 13 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนราธิวาส 119,402 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ  
2 ตากใบ 69,957    
3 บาเจาะ 51,631    
4 ยี่งอ 44,242    
5 ระแงะ 89,664    
6 รือเสาะ 69,307    
7 ศรีสาคร 37,698    
8 แว้ง 52,121    
9 สุคิริน 25,558    
10 สุไหงโกลก 76,314 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ  
11 สุไหงปาดี 54,960    
12 จะแนะ 36,470    
13 เจาะไอร้อง 38,821    
  รวมนราธิวาส 766,145    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=96&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนราธิวาส

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994