ปัตตานี

จังหวัดปัตตานีมี 12 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองปัตตานี 126,575 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ  
2 โคกโพธิ์ 66,642    
3 หนองจิก 74,743    
4 ปะนาเระ 45,240    
5 มายอ 57,565 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ  
6 ทุ่งยางแดง 22,467    
7 สายบุรี 67,179    
8 ไม้แก่น 12,134    
9 ยะหริ่ง 83,900    
10 ยะรัง 88,981    
11 แม่ลาน 15,965    
12 กะพ้อ 17,447    
  รวมปัตตานี 678,838    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=94&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปัตตานี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994