เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรีมี 8 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองเพชรบุรี 121,380 [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี
2 เขาย้อย 38,331 [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร [266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี
3 หนองหญ้าปล้อง 15,527 [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร
 
4 ชะอำ 75,065

[137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร

[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี
5 ท่ายาง 85,183 [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร
[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี
6 บ้านลาด 51,433 [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร
[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี
7 บ้านแหลม 53,906 [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร
 
8 แก่งกระจาน 30,262 [187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร
 
  รวมเพชรบุรี 471,087    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=76&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเพชรบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994