ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีมี 7 อำเภอ 

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองปราจีนบุรี 108,598 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[276] 20 กรกฎาคม 2557 ปราจีนบุรี
2 กบินทร์บุรี 144,134 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[276] 20 กรกฎาคม 2557 ปราจีนบุรี
3 นาดี 51,085 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
 
6 บ้านสร้าง 31,344 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[276] 20 กรกฎาคม 2557 ปราจีนบุรี
7 ประจันตคาม 54,192 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[276] 20 กรกฎาคม 2557 ปราจีนบุรี
8 ศรีมหาโพธิ 68,319 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
 
9 ศรีมโหสถ 18,495 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[276] 20 กรกฎาคม 2557 ปราจีนบุรี
  รวมปราจีนบุรี 476,167    

 

หมายเหตุ: อำเภอหมายเลข 4 และ 5 ตามรหัสเขตการปกครอง คือ

อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=25&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปราจีนบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994