อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีมี 20 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองอุดรธานี 414,277

[31] 11 เมษายน 2553 อุดรธานี

[71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[179] 6 กุมภาพันธ์ 2554 บ้านตาด

[279] 21 ก.ย. 57 อุดรธานี

[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

2 กุดจับ 64,948 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
3 หนองวัวซอ 62,969 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

4 กุมภวาปี 140,364 [60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์

[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

5 โนนสะอาด 49,564 [60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
6 หนองหาน 106,856  

[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

7 ทุ่งฝน 31,878 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
8 ไชยวาน 31,829   [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
9 ศรีธาตุ 48,695 [60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
10 วังสามหมอ 42,518 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

11 บ้านดุง 132,056

[71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
17 บ้านผือ 109,798 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

18 น้ำโสม 58,759 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

19 เพ็ญ 114,008 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
20 สร้างคอม 28,799 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี
[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
21 หนองแสง 27,014 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
22 นายูง 28,083   [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม 
23 พิบูลย์รักษ์ 24,479 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี
[332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
24 กู่แก้ว 21,892   [332] 22-23 ธ.ค. 61 อุดรธานี
25 ประจักษ์ศิลปาคม 25,178   [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม
  รวมอุดรธานี 1,563,964    

 

อำเภอหมายเลข 12-16 ตามรหัสเขตการปกครองคืออำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=41&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุดรธานี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994