ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดมี 20 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองร้อยเอ็ด 156,409 [26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

2 เกษตรวิสัย 98,312  

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

3 ปทุมรัตต์ 53,671   [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
4 จตุรพักตรพิมาน 80,500 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

5 ธวัชบุรี 60,812 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

6 พนมไพร 66,416 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

7 โพนทอง 115,482 [62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจิรญ อุบลราชธานี [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
8 โพธิ์ชัย 64,726 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
9 หนองพอก 65,923 [62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจิรญ อุบลราชธานี [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
10 เสลภูมิ 122,095 [51] 5 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

11 สุวรรณภูมิ 116,438  

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

12 เมืองสรวง 23,143  

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

13 โพนทราย 27,999 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
14 อาจสามารถ 74,379 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

15 เมยวดี 22,804 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
16 ศรีสมเด็จ 36,749   [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
17 จังหาร 46,895  

[323] 27 พ.ค. 61 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

18 เชียงขวัญ 27,767   [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
19 หนองฮี 24,783 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
20 ทุ่งเขาหลวง 23,655   [356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด
  รวมร้อยเอ็ด 1,308,958    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=45&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดร้อยเอ็ด

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994