สกลนคร

จังหวัดสกลนครมี 18 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสกลนคร 193,893 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม [247] 26-28 ตุลาคม 25555 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์
2 กุสุมาลย์ 46,598 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
3 กุดบาก 32,520 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
4 พรรณานิคม 79,871 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
5 พังโคน 52,665 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม  
6 วาริชภูมิ 52,280 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม  
7 นิคมน้ำอูน 14,641 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
8 วานรนิวาส 123,647 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
9 คำตากล้า 39,276 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี
 
10 บ้านม่วง 69,907 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี
 
11 อากาศอำนวย 70,085 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
12 สว่างแดนดิน 149,937 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม  
13 ส่องดาว 34,270 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี
 
14 เต่างอย 23,831 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
15 โคกศรีสุพรรณ 34,131 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
16 เจริญศิลป์ 44,108 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
17 โพนนาแก้ว 36,179 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
18 ภูพาน 36,483 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ  
  รวมสกลนคร 1,134,322    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=47&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/สกลนคร

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994