บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬมี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองบึงกาฬ 90,971 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

2 พรเจริญ 43,385 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

3 โซ่พิสัย 71,376 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

4 เซกา 85,329 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

5 ปากคาด 34,994 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

6 บึงโขงหลง 36,807 [90] 18 กรกฎาคม 2553 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

7 ศรีวิไล 39,750 [71] 5-6 มิถุนายน 2553 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

8 บุ่งคล้า 13,624 [89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

[312] 4 และ 23 ก.ค. 60 บึงกาฬ

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

  รวมบึงกาฬ 416,236    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=38&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดบึงกาฬ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994