คำถาม-คำตอบ เงินนิตยภัตที่ให้พระเปิดบัญชีรับเงินผิดหรือไม่ ?

คำถาม

 

เงินนิตยภัตที่ให้พระเปิดบัญชีรับเงินผิดหรือไม่ ? 

 

คำตอบ

 

ผิด เพราะให้พระรับเงินเข้าบัญชีโดยตรง

ซึ่งผิดเพี้ยนมาจากระบบเดิมที่มีสังฆการีเป็นผู้จัดการ

และ นิตยภัต ตามความหมายคือ อาหารประจำ

ไม่ใช่เงินประจำ ในพระไตรปิฎกมีหลักฐาน

ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนิตยภัต

ที่เป็นอาหารประจำไม่ใช่เงินประจำ

 

และเมื่อให้เจ้าอาวาสเปิดบัญชีรับเงินอยู่

หากรู้แล้วไม่แก้ไขปกปิดไว้

เจ้าอาวาสก็จะเป็นภิกษุอลัชชี พระที่อยู่ในวัดเดียวกัน

ก็จะต้องอาบัติด้วยเพราะอยู่ร่วมกับภิกษุอลัชชี

ทำให้พระต้องอาบัติเพิ่มขึ้นไปอีกหากไม่มีการแก้ไข

 

คำถาม-คำตอบ สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

คำถาม

 

สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

 

คำตอบ

 

ใช่ เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบท ๑๐

แก่สามเณร และข้อสุดท้ายคือ

เว้นจากรับทองและเงิน

คำถาม-คำตอบ เงินก็แค่โลหะ, กระดาษ หรือแค่ธาตุ 4 ไม่ใช่หรือ ? จะเลี่ยงรับเป็นเช็ค หรือใบปวารณาได้หรือไม่ ?

คำถาม

 

เงินก็แค่โลหะ, กระดาษ หรือแค่ธาตุ 4 ไม่ใช่หรือ ?

จะรับเป็นเช็ค หรือใบปวารณาได้หรือไม่ ?

 

คำตอบ

 

พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา

รับ ให้รับ หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

ไม่ว่าด้วยประการใดๆ (ทั้งรับเพื่อตนหรือรับเพื่อผู้อื่น)

 

ความหมายของเงินคือ

“เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้.”

 

จะอ้างว่ารับเป็นเช็คก็ไม่ได้เพราะ

ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำมา

แลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้อย่างหนึ่ง

ส่วนใบปวารณาถ้าพระยังจัดการเงินก็ยังผิดอยู่

หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ ก็ต้องอาบัติ

คำถาม-คำตอบ พระรับเงินเพื่อผู้อื่น ผิดหรือไม่ ? , รับเงินเพื่อไปสร้างวัดหรือสถานที่อื่น ผิดหรือไม่ ?

คำถาม

 

พระรับเงินเพื่อผู้อื่น ผิดหรือไม่ ?

รับเงินเพื่อไปสร้างวัดหรือสถานที่อื่น ผิดหรือไม่ ?

 

คำตอบ

 

พระไม่ว่าจะรับเงินเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ผิดทั้งนั้น 

ยิ่งแล้วถ้านำเงินไปทำอย่างอื่นต่อ

ก็จะมีโทษต้องอาบัติเพิ่มขึ้นไปได้อีกมากมายด้วย

หากพระจัดการเงินก็ผิดอีก

คำถาม-คำตอบ ถ้าไม่ให้พระรับเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวัด... จะทำอย่างไรล่ะ ?

คำถาม

 

ถ้าไม่ให้พระรับเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวัด

ทั้งค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกเยอะแยะ

จะทำอย่างไรล่ะ ?

 

คำตอบ

 

พระมีเงินไม่ได้ แต่วัดมีเงินได้

และเงินของวัดจะต้องบริหารจัดการโดยโยม

จะให้พระมาบริหารจัดการไม่ได้

ผิดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994