[73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[73] 19 มิถุนายน 2553

กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

รายงานภาพการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2553
/\ /\ /\

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
          ณ   อำเภอร่องคำ (กาฬสินธุ์) อำเภอไทยเจริญ, กุดชุม, ทรายมูล, ป่าติ้ว (ยโสธร)  อำเภอหัวตะพาน,
ลืออำนาจ, เสนางคนิคม, พนา ,ปทุมราชวงษา,ชานุมาน (อำนาจเจริญ) อำเภอม่วงสามสิบ, ดอนมดแดง, ตระการพืชผล, 
กิ่งอำเภอสว่างวีรวงศ์, กุดข้าวปุ้น,โพธิ์ไทร, นาตาล ,เขมราฐและเหล่าเสื้อโก้ก (อุบลราชธานี) อำเภอดอนตาล (มุกดาหาร) 

          สมาชิกผู้ร่วมออกประกาศพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในรอบนี้   จำนวน 38 ท่าน  ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (19 ) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (9) หนองคาย  (3) เพชรบูรณ์  (2)  กรุงเทพฯ (2)  ปราจีนบุรี (1) ร้อยเอ็ด (1) 
และกาฬสินธุ์ (1) 

วันเสาร์แบ่งการทำงานออกเป็น  3 ทีม ไปตามอำเภอต่างๆ   ส่วนที่อำเภอเสนางคนิคม  คุณครูอภิชัย  รากแก่น
ได้นำชาวบ้านที่ได้ศึกษาเรื่องนี้จำนวน 25 ท่านมาร่วมเผยแผ่พระธรรมวินัยที่อำเภอนี้ด้วยเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ       
การตอบรับของผู้คนอยู่ในระดับดี – ดีมาก  หลายท่านยกมือไหว้รับเมื่อทราบว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า     
หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานในวันนี้จึงเข้าพักที่ชยางกูร พาเลซ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์ที่ให้การสนับสนุนเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา มาโดยตลอด
              ยินดีในบุญกับคุณนกน้อย(ประเทศลาว)  ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ทีมงานที่จังหวัดอุบลราชธานี
              ยินดีในบุญกับญาติธรรมทุกท่านทั้งใกล้และไกล  ที่ร่วมสนับสนุนค่าเอกสารเพื่อการเผยแผ่ในรอบนี้จำนวน 170,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น) ชุด
              ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ค่ะ 
 
คำถามจากผู้รับสาร
             1. รัชกาลที่ 4  ทำให้พระสงฆ์แตกแยกจริงหรือเปล่า ?
             2. ทำไมต้องมาแจกเอกสารแบบนี้ ?
             3. พระมีโทรศัพท์มือถือได้ไหม ? 
             4. หลวงตามหาบัวที่ท่านรับผ้าป่าล่ะ ไม่ผิดหรือ ? 

ข้อเสนอแนะในการทำงาน
              1. การอุทิศบุญไปล่วงหน้าให้แก่เทวดาผู้เป็นใหญ่และเหล่าบริวารที่ดูแลรักษาเมืองนั้นๆ  หรือชาวทิพย์ทุกหมู่เหล่าที่อยู่เมืองนั้นๆ  
หรือชาวทิพย์ที่อยู่สองข้างทางที่เราเดินทางผ่านก็ดี ฯลฯ   หากเขาอธิษฐานเอาบุญไม่เป็นต้องสอนให้เขาอธิษฐานเอาบุญจากพวกเราด้วย    
ซึ่งมีส่วนทำให้การทำงานราบรื่น  สะดวกดี  มีผู้คนสนใจซักถามและยินดีรับเอกสารเพิ่มมากขึ้น  ถึงจะปฏิเสธการรับก็มีน้อย 
  
              2.  หากผู้คนอยู่ในอาการที่ไม่พร้อมจะรับเอกสาร  เช่นนอนหลับ   หรืออยู่ในอาการสลึมสลือ  หรือกำลังยุ่ง ทำภารกิจอยู่  
หรือกำลังทำธุรกิจกับลูกค้า ฯลฯ  ให้อยู่ในดุลยพินิจอันเหมาะสมของแต่ละท่าน ค่ะ  
                                                                
                                                                                                 คุณครูนุช /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317797731659637.60273.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994