[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย... กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
* * * * * * * * * * * * * * *

               คณะเปิดเผยพระพุทธศาสนาในครั้งนี้มาจาก 17  จังหวัด จำนวน 108 ท่าน   โดยรถโค้ชปรับอากาศ  2 คัน  และรถยนต์ส่วนตัว 2  คัน   แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาไป จำนวน  12  อำเภอ   5  จังหวัด   
               สายอีสานเดินทางออกจากถิ่นข้าวเหนียวคืนวันที่ 5  พฤศจิกายน  2553 เวลาประมาณ 22.00 น.  เพื่อไปสมทบกับสมาชิกกลุ่มใหญ่จากจังหวัดต่างๆ   ศูนย์รวม  ณ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต  กรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น ค่ะ 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 
               แบ่งสายการทำงานออกเป็น 4 กลุ่มโดยใช้สติกเกอร์สีเป็นสัญลักษณ์  นั่งตามลำดับชื่อ- ที่นั่ง   ทุกกลุ่มมีหัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้าทีมในการทำงาน ได้เดินทางสู่เป้าหมายแรกคืออำเภอเมือง (ฉะเชิงเทรา)จากนั้นไปแจกสื่อต่อที่อำเภอเมือง,ศรีราชา,แหลมฉบัง,บางละมุง,พัทยา,สัตหีบและเข้าพักที่โรงแรมฐานทัพเรือสัตหีบ(ชลบุรี)ค่ะ 

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 
               เวลา 07.00 น. ออกเดินทางจากที่พักไปแจกสื่อที่อำเภอบ้านฉาง,มาบตาพุด, เมือง(ระยอง) จากนั้นเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่อำเภอเมือง(ตราด)และสุดท้ายที่อำเภอเมือง(จันทบุรี) ซึ่งมีคุณลุงวิเชียร- คุณป้าวิมล เขาจารี และคณะมาร่วมแจกสื่อในครั้งนี้ด้วย  จนถึงเวลาพลบค่ำได้ร่ำลากันเแล้วแยกย้ายกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ค่ะ

ยินดีในบุญกับ


 **  กอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตลอดมา
 **  ทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนเข้ากองกลางเป็นค่าเช่ายานพาหนะ ,ค่าที่พัก, ค่าเอกสารเพื่อแจก 
 **  ทีมงานฝ่ายประสานงาน, ฝ่ายวางแผนการทำงาน, ฝ่ายยานพาหนะ, ฝ่ายสำรวจพื้นที่ล่วงหน้าและ
      วางแผนเป้าหมายการลงแจกสื่อ, ฝ่ายติดต่อที่พักและหาข้อมูล, ฝ่ายผลิตคู่มือในการทำงานเพื่อแจก
      แก่สมาชิก, ฝ่ายอุปกรณ์เครื่องเสียง,ฝ่ายเครื่องมือสื่อสาร, ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนามและฝ่ายเหรัญญิก ค่ะ
 **  เจ้าของรถโค้ชปรับอากาศทั้ง 2 คัน (รถทรงศักดิ์, รถฉวีวรรณ)ทั้งพนักงานขับรถและผู้ช่วยดูแลรถ
      ทั้ง 4 ท่าน ที่นำสมาชิกเดินทางได้อย่างสะดวก ราบรื่นและปลอดภัย  ค่ะ
 **  ทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพนำอาหาร  - ผลไม้  - ขนมและน้ำดื่มต่างๆมาบริการสมาชิกในรถทุกคัน  ได้อิ่มท้อง  
      อิ่มบุญกันอย่างทั่วถึงตลอดทั้ง 2 วัน ค่ะ
 **  ชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระตถาคต   
      อ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด  91 เล่ม ค่ะ

คำถามจากผู้รับสาร
          1.ไม่มีมาตรการที่จะขยายผลให้เร็วกว่านี้หรือ ?       2. ทำไมไม่ไปแจ้งกับพระที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ?
          3. มาจากองค์กรไหน ? ใครอยู่เบื้องหลัง ?            4. ที่มาทำแบบนี้ได้เงินสนับสนุนมาจากไหน ?
          5. ศาสนาอะไร ?  มาแจกเพื่ออะไร ?                   6. จะเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน ?
          7. มาจากวัดธรรมกายใช่ไหม ?                          8. ทำบุญด้วยเงินแล้วได้บาปไม่ทำดีกว่าใช่ไหม ? 
          9. พระจะได้เงินที่ไหนมาผ่อนรถยนต์ ?                 
         10. ถ้าไม่ให้ถวายเงินในงานกฐิน, ผ้าป่าแล้วจะให้ทำอย่างไร ?
         11. อีห่...ไม่ให้เงินพระแล้วจะให้พระแด..อะไร ? 

เหตุการณ์ / คำพูดพิเศษ
          - พบแม่ชีขับรถตู้ให้ภิกษุนั่ง (ตราด) 
          - เอาไปเช็ดก้นเหรอ! (เมื่อทีมงานชายยื่นแผ่นพับให้ภิกษุรูปหนึ่ง ที่ฉะเชิงเทรา)
          - พวกคุณไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักบาป (ตราด)
          - พวกคุณทำลาย / ต่อต้านศาสนา จะไปนรก! (ตราด)
          - ผมขอร้องพวกคุณอย่าไปภาคใต้เลย   ถึงพวกคุณจะทำบุญไว้มากแค่ไหน มันก็ไม่คุ้มกันหรอก 
            (ระยอง) 
              

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315526458553431.59749.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994