[182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สุมทรปราการ

[182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554

ภาคตะวันออก นครนายก สุมทรปราการ

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดยกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
*************************

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี” 
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน) 
*************************

                  วันพฤหัสบดีที่ 17  กุมภาพันธ์  2554   ทีมงานจากภาคตะวันออกและภาคกลางแจกเอกสาร  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาที่อำเภอองครักษ์ (นครนายก), อำเภอราชสาส์น, กิ่งอ.คลองเขื่อน, สนามชัยเขต(ฉะเชิงเทรา) และอำเภอเกาะสีชัง(ชลบุรี)  เสร็จสิ้นการทำงานแล้วเข้าพักที่ชบา รีสอร์ท  อ.เมือง (จันทบุรี) ค่ะ
               วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2554  ทีมงานจากถิ่นอีสานมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีแต่เช้าตรู่   เพื่อแจกสื่อฯ ที่อำเภอท่าตะเกียบ(ฉะเชิงเทรา) เขาฉกรรจ์, วังสมบูรณ์,วังน้ำเย็น,คลองหาด(สระแก้ว), อำเภอมะขาม,สอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อน(จันทบุรี) ค่ะ
               ส่วนทีมงานจากกรุงเทพฯและภาคเหนือตอนล่าง แจกสื่อฯที่ อำเภอพระประแดง, กิ่งอำเภอบางเสาธง, พระสมุทรเจดีย์และอำเภอเมือง (สมุทรปราการ) อำเภอบ่อทอง, หนองใหญ่ (ชลบุรี)  นายายอามและอำเภอแก่งหางแมว (จันทบุรี) จากนั้นทุกท่านรวมพลังประกาศและแจกสื่อฯ ที่อำเภอท่าใหม่ (จันทบุรี)  ครั้นเสร็จจากการทำงานได้เข้าพักที่โรงแรมนิวบ้านแก้ว อ.เมือง  (จันทบุรี) ค่ะ
               วันเสาร์ที่ 19  กุมภาพันธ์  2554   หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว  ได้ออกเดินทางไปแจกสื่อฯ    ที่กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ, แหลมสิงห์และอำเภอขลุง (จันทบุรี)จากนั้นขับรถยนต์ขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฝั่งทะเลไปแจกที่กิ่งอำเภอเกาะช้าง (ตราด) มีสมาชิกบางกลุ่มไปแจกสื่อที่ อ.แหลมงอบ (ตราด) ก่อนไปขึ้นเรือ  สมาชิกทุกท่านได้ประชุมปรึกษาหารือกันบนเรือทั้งขาไปและขากลับ    ที่เกาะช้างนี้มีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวและคนที่ประกอบอาชีพที่นั่น     รวมทั้งชาวบ้านที่อยู่รายรอบเกาะ    เมื่อทำงานวันนี้เสร็จแล้วได้นั่งเรือเฟอร์รี่กลับมาอีกครั้ง   เพื่อเข้าพักที่ชบา รีสอร์ท  (จันทบุรี)ค่ะ
               วันอาทิตย์ที่ 20  กุมภาพันธ์  2554   หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว  ทีมงานกลุ่มหนึ่งไปแจกสื่อฯที่กิ่งอำเภอเกาะกูด(ตราด)  ส่วนกลุ่มใหญ่ไปแจกต่อที่อำเภอแกลง, วังจันทร์, บ้านค่าย, นิคมพัฒนาและ ปลวกแดง  (ระยอง)  เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน   จึงแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพค่ะ 
               สรุปว่า  ทีมงานจำนวน 50 ท่านและรถยนต์จำนวน  9  คัน  แจกสื่อฯ  34  อำเภอ  รวม 8  จังหวัด  ค่ะ
               ผู้รับสารกล่าว....    
                    -  อายุ 50 กว่าปีแล้วเพิ่งจะได้ยินว่าพระรับเงินรับทองไม่ได้นี่แหละ
                    -  ใช่เลย ! อย่างนี้แหละ(แสดงอาการดีใจมากเหมือนได้สิ่งของที่ชอบใจ) 
        

*** ยินดีในบุญกับ ***

**  กอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตลอดมา
**  ทีมงานฝ่ายประสานงาน, ฝ่ายวางแผนการทำงาน, ฝ่ายติดต่อที่พักและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
** ทีมงานทุกท่านที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลนำพาสมาชิกทำงานเปิดเผยพระพุทธศาสนาได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
** ทีมงานทุกท่านที่สละเงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการทำงาน  ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยตามเป้าหมาย
** ผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ท่านบริจาคเงิน 10,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการแจกสื่อฯในรอบนี้โดยเฉพาะ ค่ะ
** ชาวทิพย์และทุกท่านที่ช่วยกันเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ค่ะ
** ชาวทิพย์ทุกท่าน ที่ติดตามอารักขาพวกเราให้เดินทางไปทำงานนี้ได้โดยสวัสดิภาพ  ค่ะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317898378316239.60365.315109618595115&type=3&uploaded=37

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994