[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

 

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

 

รายงานการแจกสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา   และ   ส่งมอบหนังสือพระไตรปิฎก

วันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  โดยกลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา

  ณ. โรงเรียนบ้านหนองแห้ง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      ๑๘ พฤศจิกายน คณะแจกสื่อจากภาคต่าง ๆ เดินทางไปที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่บ้านคุณสมพล  จ.เชียงใหม่ บางทีมงานก็แจกสื่อธรรมะ ตามเส้นทางที่นั่งรถผ่าน


        ๑๙ พฤศจิกายน ทำภารกิจประจำตัว รับประทานอาหารเช้า ผอ.ทวิต นำประชุมทีม เพื่อแจ้งกำหนดการเดินทาง เจ็ดโมงเช้า เริ่มออกเดินทาง มุ่งสู่อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ ๖๐ คนระหว่างทางมีโอกาส ก็แจกตามรายทาง และแวะแจกที่อุทยานห้วยน้ำดัง ซึ่งเป็นที่พักกางเต็นท์นอนของนักท่องเที่ยว ถึง อ.ปาย ประมาณ ๑๑ โมง จอดรถที่วัดกลาง บางส่วนแจกอยู่ที่หน้าวัดกลาง บางส่วนเดินแจกตามถนนให้นักท่องเที่ยวและคนที่เดินผ่านไป-มา ซึ่งมีคนสนใจพอสมควร หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเที่ยง และออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนบ้านปางตอง ถึงประมาณ ๑๗ น. ทีมกรุงเทพฯ นำโดยคุณใหม่ ได้เดินทางขึ้นไปยังดอยแม่อู่คอ เพื่อแจกเอกสาร เมื่อทุกทีมมาถึง จัดเตรียมที่พัก ทีม สว. เข้าพักที่บ้านพัก และห้องเรียน บางส่วนกางเต็นท์นอนที่ลานหน้าโรงเรียน รับประทานอาหารร่วมกัน โดยทางโรงเรียนจัดให้ และทีมงานจัดอาหารมาร่วมบุญ หลังจากนั้น ฟังธรรมถ่ายทอดสดจากวัดสามแยก สนทนาธรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย


     ๒๐ พฤศจิกายน รับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนจัดให้ ออกเดินทางประมาณ ๘ โมงเช้า ไปโรงเรียนบ้านหนองแห้ง เพื่อมอบหนังสือพระไตรปิฎก และเอกสารสื่อธรรมะ โดยทุกท่านที่ไปร่วม เข้าแถวส่งต่อหนังสือพระไตรปิฎกทีละเล่มเข้าตู้เก็บ จนเสร็จ ประมาณ ๑๑ น. แต่ละทีมแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

โดยขากลับทีมกรุงเทพฯ ได้เดินทางกลับเลียบชายแดนพม่า แจกสื่อใน 3 อำเภอจังหวัดตากคือ อ.ท่าสองยาง, อ.แม่ระมาด, อ.แม่สอด ก่อนเดินทางกลับ กทม.


        ยินดีในบุญกับทีมงานทุกท่าน รวมทั้งชาวทิพย์ที่ร่วมกันเปิดเผยพระธรรมวินัย และผู้ที่สนับสนุนเงิน, อาหาร, เครื่องดื่ม ให้กับคณะแจกสื่อ ในครั้งนี้


เสรีย์ ชะโน .... รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317955208310556.60410.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994