นครนายก

จังหวัดนครนายกมี 4 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนครนายก 100,284   [268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก
2 ปากพลี 24,666 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก
3 บ้านนา 69,318 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก
4 องครักษ์ 61,817 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก
  รวมนครนายก 256,085    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=26&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครนายก

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994