กระบี่

จังหวัดกระบี่มี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองกระบี่ 111,871 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

2 เขาพนม 53,558 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

3 เกาะลันตา 32,916  

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

4 คลองท่อม 74,894 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

5 อ่าวลึก 55,055 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

6 ปลายพระยา 38,150 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

7 ลำทับ 23,505 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

8 เหนือคลอง 60,941 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

  รวมกระบี่ 450,890    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=81&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกระบี่

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994