[348] 18-24 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ภาคใต้

[348] 18-24 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่ภาคใต้

 

 

  

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[348] 18-24 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่ภาคใต้

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 24,400 ชุด

 

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

รถตู้ 1 คัน

รถเก๋ง 1 คัน

รถ SUV 1 คัน

10+1 คน

 

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563

รถเก๋ง 1 คัน

รถ SUV 1 คัน

4 คน

 

พื้นที่ในจังหวัดกระบี่

8 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองกระบี่

- ตลาดสดมหาราช

- ตลาดนัดบ้านตลาดเก่า

- ถนนคนเดินกระบี่

- หน้าโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เก่า)

- โรงเรียนอิศรานุสรณ์

- โรงเรียนอุตรกิจ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่

- สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่

- ศาลากลางจังหวัดกระบี่

- ศูนย์ราชการอำเภอเมืองกระบี่

 

2. อ.คลองท่อม

- ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองท่อม

 

3. อ.เหนือคลอง

- ตลาดสดรุ่งโรจน์

- ตลาดเช้า อ.เหนือคลอง

- ตลาดสดเทศบาลอำเภอเหนือคลอง (ตลาดเย็น มืด)

 

4. อ.อ่าวลึก

- ตลาดเทศบาลตำบลอ่าวลึก(เหนือ)

- ตลาดสดเทศบาลอ่าวลึกใต้

- โรงพยาบาลอ่าวลึก

- หลาดบางโทง

- ร้านอาหารกลางคืนใกล้สี่แยกอ่าวลึก

 

5. อ.เขาพนม

- ร้านค้าริมถนนหมายเลข 4027 (มืดแล้ว)

- ตลาดกลางชุมชน เทศบาลตำบลเขาพนม (มืดแล้ว)

 

6. อ.เกาะลันตา

- โรงเรียนวัดเกาะลันตา

- ชุมชนเมืองเก่าลันตา | Lanta Old Town

- สำนักงาน เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่

- โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

 

7. อ.ลำทับ

- ตลาดนัดสวนปาล์ม

- ตลาดลำทับ (มืดแล้ว)

 

8. อ.ปลายพระยา

- พื้นที่จัดงานใกล้สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา

 

พื้นที่ในจังหวัดพังงา

7 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองพังงา

- ตลาดเทศบาลเมืองพังงา (กราภูงา)

- บริเวณพื้นที่สนามกีฬากลางเทศบาล จังหวัดพังงา

- งานกาชาดจังหวัดพังงา

- หน้าโรงเรียนสตรีพังงา

- หน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

- ปตท. สาขากัลปพฤกษ์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

- ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา

- สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา

- ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

- สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา

- ศาลากลางจังหวัดพังงา

 

2. อ.ทับปุด

- ตลาดสดเทศบาลตำบลทับปุด

- ตลาดนัดทับปุด

 

3. อ.ตะกั่วทุ่ง

- ตลาดนัดโคกกลอย

- Morning market  + Kok Kloy Market

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกลอย

- หลาดนัดลองแล

- โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

- ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง

- สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง

- สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลอย

- โรงเรียนโคกกลอยวิทยา

- โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย

 

4. อ.ท้ายเหมือง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลท้ายเหมือง

- โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

- ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง

- สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง

 

5. อ.ตะกั่วป่า

- ตลาดสดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

- ตลาดย่านยาว

- ตลาดสด บขส.ตะกั่วป่า

- Ruam Jai Local Market ตลาดนัดร่วมใจ เขาหลัก

- ตลาดใกล้ 7-Eleven สาขา ตลาดบางม่วง (11505)

- ศูนย์อาหารลานโล่ง

- ตลาดเย็นตะโกลา

 

6. อ.คุระบุรี

- ตลาดสดเทศบาลคุระบุรี

- สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอคุระบุรี

- ศูนย์อาหารไทยพุทธ มุสลิม +

บริเวณ 7-Eleven สาขา หน้าอำเภอคุระบุรี (06129)

 

7. อ.กะปง

- ตลาดเย็น

(อยู่ที่เดียวกันกับตลาดนัดปากถักวันอาทิตย์)

- สถานีตำรวจภูธรกะปง

- บริเวณ 7-Eleven สาขา กะปง (06267)

 

พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

3 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองภูเก็ต

- ตลาดจตุจักรภูเก็ต

- ตลาดสะพานหิน

- ตลาดนัดโบ๊ทพลาซ่า

- Talad Kaset Night Market

- ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้

- ตลาดดาวน์ทาวน์

- ตลาดฉำฉา

- Kaset Market (Talad Kaset)

- ตลาดเช้าหน้าโรงไฟฟ้า

- ตลาดนัดนากก

- Fruit & Vegetable Market ตำบลวิชิต

- ตลาดนัดวัดเทพนิมิตร

- Chillva Market

- ใกล้โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

- ใกล้โรงเรียนสตรีภูเก็ต

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

- ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

- สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต

- ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต

                      

2. อ.กะทู้

- ตลาดสดกะทู้

- ที่ว่าการอำเภอกะทู้

- สถานีตำรวจภูธรกะทู้

 

3. อ.ถลาง

- Nai Yang Fresh Market

- ตลาดแม่สมปอง Sompong Fresh Market

- Baan Kian Market ตลาดสด เทศบาลเทพกระษัตรี

- โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง

- ใกล้โรงเรียนเมืองถลาง

- ตลาดชุมชนบ้านดอน

- หาดสุรินทร์

- ที่ว่าการอำเภอถลาง

- สถานีตำรวจภูธรถลาง

 

พื้นที่ในจังหวัดระนอง

4 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองระนอง

- ใกล้โรงเรียนโรงเรียนสตรีระนอง

- ตลาดสะพานยูง

- ตลาดเพิ่มทรัพย์ผักผลไม้สด +

ตลาดใหม่ภักดี +

ตลาดสดล่าง

- ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง +

ตลาดสินระนองพลาซ่า

- ตลาดใหม่ระนองธานี

- ตลาดภูมิชนก

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

- ศาลากลางจังหวัดระนอง

- สถานีตำรวจท่องเที่ยวระนอง

Ranong Tourist Police Station

- ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

- ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง

- สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

- สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง

- ตลาดฅนระนอง

 

2. อ.กะเปอร์

- ตลาดสดเทศบาลกะเปอร์

 

3. อ.ละอุ่น

- โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง

(มีเข้าค่ายลูกเสือมารวมกัน 6  โรงเรียน)

- ที่ว่าการอำเภอละอุ่น

- เทศบาลตำบลละอุ่น

- สถานีตำรวจภูธรละอุ่น

- ใกล้ตลาดละอุ่นใต้

- ตลาดเย็นใกล้ 7-Eleven สาขา ชุมชนบางแก้ว (08089)

 

4. อ.กระบุรี

- สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำจืด

- ตลาดนัดเทศบาลน้ำจืด

 

พื้นที่ในจังหวัดชุมพร

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองชุมพร

- ตลาดนัดร่วมเจริญ

- ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร

- ร้านค้าและร้านอาหารบริเวณถนนกรมหลวงชุมพร

- ใกล้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

- ใกล้โรงเรียนศรียาภัย Sriyapai School

- ตลาดสดชุมพร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

- ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

- สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร

- สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร

- ศาลากลางจังหวัดชุมพร

 

2. อ.พะโต๊ะ

- ตลาดนัดวันอาทิตย์

ใกล้ปั๊มเอสโซ่ หจก.คลังมณีปิโตรเลียม

 

3. อ.ทุ่งตะโก

- ตลาดนัดเพชรศรี สี่แยกเขาปีบ

 

4. อ.ปะทิว

- ตลาดสี่ร้อยลี้หาดสะพลี

- ตลาดสดสะพลี

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ (คาดว่าอยู่ในพื้นที่ อ.ปะทิว)

เพราะอยู่ใกล้หาดทุ่งวัวเล่น

 

5.อำเภอหลังสวน

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

(Chumphon Primary Educational Service Office Area 2)

 

พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

- ใกล้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

2. อ.พนม

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ อำเภอพนม

- ร้านค้าริมถนนหมายเลข 401 ใกล้ตลาดพนม

 

3. อ.บ้านตาขุน

- ตลาดบริเวณวัดตาขุน

- ตลาดสดศรีมงคล

- ตลาดเทศบาลเชียวหลาน

 

4. อ.คีรีรัฐนิคม

- ตลาดนัดบ้านน้ำหัก

 

5. อ.เคียนซา

- ตลาดใกล้ 7-11 ปลายหริก 07796

- ตลาดใกล้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาย่อยควนสามัคคี (คาดว่าเป็นตลาดเช้าแต่ไปตอนเย็น)

วายแล้วแต่ได้แจกพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

 

6. อ.พระแสง

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ใกล้ร้านขายยาเภสัชกรสาลินี

 

7. อ.ชัยบุรี

- ตลาดสดอำเภอชัยบุรี (มืดแล้วแต่ยังพอมีร้านขายของริมทาง)

 

พื้นที่ในจังหวัดตรัง

1 อำเภอ คือ

 

1. อ.วังวิเศษ

- ตลาดนัดนองชุมแสง

 

พื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.บางขัน

- ตลาดสดลำนาว

 

หมายเหตุ : 1. สถานที่ราชการต่างๆ

บางที่จะมีสถานที่หลักเช่นที่ว่าการอำเภอ

และมีหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยรอบ

ก็มีแจกสื่อฯ ในส่วนราชการโดยรอบ

สถานที่หลักนั้นด้วยแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียด

เพราะบางที่ก็มีสถานที่ราชการโดยรอบค่อนข้างเยอะ

2. ในการแจกสื่อฯ สถานที่ต่างๆ

ก็มีการแจกสื่อฯ ร้านค้า ชุมชน และพื้นที่โดยรอบ

ไม่ใช่เพียงแต่สถานที่ที่ระบุอย่างเดียว

 

รวม 8 จังหวัด 36 อำเภอ

แจกสื่อฯ ได้ประมาณ 24,400 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

 

ครั้งนี้ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ถึงจะลดระดับลงมากแล้ว

แต่เพื่อความปลอดภัยของแต่ละท่าน

แต่ละท่านจึงตรวจ ATK ก่อนมาร่วมแจกสื่อฯ
ทุกท่านไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 66

รถเก๋งออกเดินทางจากจุดนัดหมาย

ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ไปรวมกับรถตู้

ที่บ้านพี่แก๊ส ซอยกันตนา

ระหว่างเดินทางแวะพักระบประทานอาหารที่

PTT Station ปตท.ชัยพฤกษ์-บางบัวทอง

 

ครั้งนี้นำสื่อฯ ไปประมาณ 34,046 ชุด

 

แวะพักรับประทานอาหารเย็น

บริเวณ PTT Station ปตท.ทับสะแก สิงโตทุ่งประดู่ (1994)

 

ถนนลงใต้มีการซ่อมแซมหลายจุด

มีการแวะพักนอนตามปั๊มบ้าง

จุดนัดหมายคือ PTT Station ปตท.คลองท่อม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งทวีออยล์เซอร์วิส

รถตู้ถึงจุดนั้นหมายก่อน

จากนั้นรถเก๋งตามมาและ SUV ก็ตามมาสมทบเป็นคันที่ 3

จากบ้านพี่แก๊สถึงจุดนัดหมาย

ระยะทางประมาณ 812.1 กม. (รถเก๋ง)

 

บางท่านรับประทานอาหารที่ PTT Station ปตท.คลองท่อม

ในช่วงระหว่างรอแจกสื่อฯ

 

เริ่มแจกสื่อฯ ประมาณ 6 โมงเช้า

จุดแรกคือ

ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองท่อม [อ.คลองท่อม]

การแจกสื่อฯ รับสื่อฯ เป็นไปด้วยดี

เพราะครั้งนี้เป็นการมาแจกสื่อฯ ครั้งแรก

หลังจากหยุดแจกสื่อฯ อย่างเป็นทางการ

ไปประมาณ 3 ปี

ประเมินสถานการณ์สามารถแจกสื่อฯ ต่อได้

จึงแจกสื่อฯ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

 

การแจกสื่อฯ ในวันนี้จะเน้นไปด้วยกันทั้ง 3 คัน

เส้นทางในวันนี้หลักๆ คือ

จาก อ.คลองท่อม ไป อ.เหนือคลอง

จาก อ.เหนือคลอง ไป อ.เมืองกระบี่

จาก อ.เมืองกระบี่ ไป อ.อ่าวลึก

จาก อ.อ่าวลึก ไป อ.ทับปุด

จาก อ.ทับปุด ไป อ.เมืองพังงา

ในครั้งนี้มีงานกาชาดที่อำเภอเมืองพังงา

แต่เวลาที่ไปแจกก็เป็นช่วงบ่าย

ขึงตัดสินใจแจกเพราะถ้าย้อนกลับมา

จากภูเก็ตก็จะไม่ทันเพราะไกลกันมาก

จาก อ.เมืองพังงา ไป อ.ตะกั่วทุ่ง

จาก อ.อ.ตะกั่วทุ่ง เข้าไปพักที่

โรงแรมยามีนซีวิว yaminseaview hotel

อ.เมืองภูเก็ต

ได้พักเวลาไม่นาน

ก็มาแจกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

มีทั้งชาวต่างชาติและชาวเมียนมา ค่อนข้างเยอะ

ทำให้บางพื้นที่แจกสื่อฯ ได้ไม่ค่อยมาก

ถึงจะมีคนเยอะก็ตาม

ประกอบกับช่วงเย็นและค่ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

รถค่อนข้างหนาแน่นทำให้การเดินทาง

จากตลาดไปสู่อีกตลาดทำได้ค่อนข้างช้า

บางตลาดก็วายไปเยอะแล้ว

 

ช่วงค่ำรับประทานอาหารที่

ยศข้าวต้ม สาขา5 ถ.พูนผล

 

หลังจากนั้นก็กลับไปที่โรงแรม

ช่วงมืดของวันที่ 18 ก.พ. 66 มีการประชุม

กันที่ชั้นล่างของโรมแรม

การเสนอแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป มีดังนี้

1. กรุงเทพฯ 1 วัน

2. จันทบุรี ตราด 2 วัน (เป็นหลัก)

3. เลย 2 วัน (เป็นหลัก)

4. ศรีสะเกษ สุรินทร์ 2 วัน (เป็นหลัก)

 

เช้าวันที่ 19 ก.พ. 66 ป้าต๋อย

จับสลากได้ กรุงเทพฯ 1 วัน

ส่วนวันที่คือ

6 มีนาคม 2566

 

ส่วนการพิมพ์สื่อฯ ยังไม่พิมพ์เพิ่ม

เนื่องจากมีสื่อฯ เหลืออีกพอสมควร

 

วันที่ 19 ก.พ. 66

ในช่วงเช้าๆ สายๆ ก็ยังรวมกันแจกสื่อฯ

ทั้ง 3 คัน แต่เมื่อถึง

Baan Kian Market ตลาดสด เทศบาลเทพกระษัตรี [อ.ถลาง]

ได้แยกกันระหว่าง รถตู้

และรถเก๋งกับรถ SUV

 

รถตู้มุ่งหน้าขึ้นเหนือและเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และนนทบุรี

โดยมีเส้นทางหลักคือ

จาก อ.ถลาง ไป อ.ท้ายเหมือง

จาก อ.ท้ายเหมือง ไป อ.กะปง

(ที่ อ.กะปง ตลาดวายเสียก่อนจึงไม่ได้แจก)

แต่คณะรถเก๋งและรถ SUV ก็ไปแจกในช่วงวันอื่น

จาก อ.กะปง ไป อ.ตะกั่วป่า

จาก อ.ตะกั่วป่า ไป อ.คุระบุรี

จาก อ.คุระบุรี ไป อ.สุขสำราญ

(ที่ อำเภอสุขสำราญไม่ได้แจก

เพราะผู้นับถืออิสลามค่อนข้างเยอะ)

จาก อ.สุขสำราญ ไป อ.กะเปอร์

จาก อ.กะเปอร์ ไป อ.พะโต๊ะ

จาก อ.พะโต๊ะ ไป อ.ทุ่งตะโก

จาก อ.ทุ่งตะโก ไป อ.ปะทิว

จาก อ.ปะทิว ไป อ.ท่าแซะ

(แต่ อ.ท่าแซะ เพราะตลาดวายเสียก่อน)

จากนั้นจึงเดินทางกลับ

 

ส่วนคณะรถเก๋งและรถ SUV

ยังอยู่แจกสื่อฯ ต่อถึงวันที่ 24 ก.พ. 66

มีเส้นทางหลักๆ ของวันที่ 19 ก.พ. 66 ดังนี้

จาก อ.ถลาง ไป อ.ตะกั่วทุ่ง

จาก อ.ตะกั่วทุ่ง ไป อ.ทับปุด

จาก อ.ทับปุด ไป อ.อ่าวลึก

จาก อ.อ่าวลึก ไป อ.อ.พนม

จาก อ.พนม ไป อ.บ้านตาขุน

จาก อ.บ้านตาขุน ไป อ.คีรีรัฐนิคม

จาก อ.คีรีรัฐนิคม ไป อ.เคียนซา

จาก อ.เคียนซา ไป อ.พระแสง

จาก อ.พระแสง ไป อ.ชัยบุรี

จาก อ.ชัยบุรี ไป อ.เขาพนม

(อ.ชัยบุรี และ อ.เขาพนม ไปถึงค่อนข้างมืดแล้ว)

จาก อ.เขาพนม ไป อ.เหนือคลอง

จาก อ.เหนือคลอง ไป อ.เมืองกระบี่

ที่สุดท้ายของวันนี้คือถนนคนเดินกระบี่

จากนั้นเข้าพักที่โรงแรม กระบี่รอยัล

 

ในช่วงวันที่ 20-24 ก.พ. 66

จะเป็นวันธรรมดาทำให้มีโอกาส

ได้แจกสื่อฯ ที่สถานที่ราชการและโรงเรียน

 

วันที่ 20 ก.พ. 66 เริ่มแจกสื่อฯ

บริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้า

จากนั้นรับประทานอาหาร

แล้วแจกสื่อฯ ในโรงเรียนและสถานที่ราชการต่อ

ในพื้นที่ อ.เมืองกระบี่

วันนี้ได้เข้าไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่เดโอกาสในนำเสื่อฯ ไปใส่ไว้ในตู้

ที่ทางโรงเรียนในสังกัดจะมารับไปได้

จึงเป็นโอกาสการแจกสื่อณ ในช่วงทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีก

(ยินดีในบุญด้วยครับ)

จาก อ.เมืองกระบี่ ก็มุ่งหน้าไป อ.เกาะลันตา

การไป อ.เกาะลันตา ต้องข้ามเรือไป

จาก อ.เกาะลันตา ไป อ.วังวิเศษ

จาก อ.วังวิเศษ ไป อ.บางขัน

จาก อ.บางขัน ไป อ.ลำทับ

จาก อ.ลำทับ ไป อ.ปลายพระยา

(ถึงที่ อ.ปลายพระยา มืดมากแล้ว

แต่ยังมีการจัดงาน

ใกล้สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา

ทำให้ยังแจกสื่อฯ ได้)

จาก อ.ปลายพระยา แวะพักรับประทานอาหาร

ที่ อ.อ่าวลึก จากนั้นจึงเข้าไปพักที่

โรงแรม The Sleep Phang-nga อ.เมืองพังงา

 

วันที่ 21 ก.พ. 66

เนื่องจากโรงแรม The Sleep Phang-nga

อยู่ใกล้โรงเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

โรงเรียนสตรีพังงาและตลาดสดกราภูงา

ช่วงเช้าจึงแจกสื่อฯ ได้เยอะพอสมควร

จากนั้นก็พักรับประทานอาหาร

จากนั้นก็ไปสถานที่ราชการในพื้นที่ อ.เมืองพังงา

เส้นทางหลักๆ คือ

จาก อ.เมืองพังงา ไป อ.ตะกั่วทุ่ง

ที่ อ.ตะกั่วทุ่ง มีไปแจกสื่อฯ ที่

โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย

ทางพี่จิตรารู้จักกับทางผู้บริหารโรงเรียน

ทางโรงเรียนจากรับสื่อฯ ไปง่ายขึ้น

ทั้งที่เป็นโรงเรียนเอกชน

จาก อ.ตะกั่วทุ่ง ไป อ.ถลาง

จาก อ.ถลาง ไป อ.เมืองภูเก็ต

วันนี้เข้าพักที่ Nora Bukit Hotel โรงแรม โนรา บูกิต

 

วันที่ 22 ก.พ. 66

ช่วงเช้าแจกสื่อฯ บริเวณ

ใกล้โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

และใกล้โรงเรียนสตรีภูเก็ต

จากนั้นก็พักรับประทานอาหาร

จากนั้นก็ไปสถานที่ราชการในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต

เส้นทางหลักๆ วันนี้ คือ

จาก อ.เมืองภูเก็ต ไป อ.กะทู้

จาก อ.กะทู้ ไป อ.ถลาง

จาก อ.ถลาง ไป อ.ท้ายเหมือง

จาก อ.ท้ายเหมือง ไป อ.ตะกั่วป่า

จาก อ.ตะกั่วป่า ไป อ.กะปง

จาก อ.กะปง ไป อ.คุระบุรี

จาก อ.คุระบุรี ไป อ.เมืองระนอง

วันนี้เข้าพักที่โรงแรม ธนัตต์นันท์ พาเลช

 

วันที่ 23 ก.พ. 66

ช่วงเช้าแจกสื่อฯ บริเวณ

ใกล้โรงเรียนสตรีระนอง

และตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง

จากนั้นก็พักรับประทานอาหาร

จากนั้นก็ไปสถานที่ราชการในพื้นที่ อ.เมืองระนอง

เส้นทางหลักๆ วันนี้ คือ

จาก อ.เมืองระนอง ไป อ.ละอุ่น

 จาก อ.ละอุ่น ไป อ.กระบุรี

จาก อ.กระบุรี ไป อ.เมืองชุมพร

วันนี้เข้าพักที่ BRS@Hotel Baanbumrungsuk

 

วันที่ 24 ก.พ. 66

ช่วงเช้าแจกสื่อฯ บริเวณ

ใกล้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

ใกล้โรงเรียนศรียาภัย Sriyapai School

และใกล้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

จากนั้นก็พักรับประทานอาหาร

จากนั้นก็ไปสถานที่ราชการในพื้นที่ อ.เมืองชุมพร

จาก อ.เมืองชุมพร มุ่งหน้าสู่ อ.หลังสวน

เพื่อไปแจกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

(Chumphon Primary Educational Service Office Area 2)

จากนั้นก็ไปที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

เพื่อไปแจกสื่อฯ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 แห่ง

แต่ที่อนุญาตมีแห่งเดียวคือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

(ถ่ายรูปหมู่คณะที่แจกสื่อฯ ต่อที่จุดนี้)

และปิดท้ายด้วยการแจกสื่อฯ ใกล้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

จากนั้นจึงแยกย้ายกัน

ระยะทางรวมถึงจุดนี้ประมาณ 2,944.1 กม.

คณะจากพัทลุงถึงที่พักประมาณ 3 ทุ่ม 16 นาที

ส่วนรถเก๋งถึง พื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประมาณ 6 โมง 11 นาที

ระยะทางรวมถึงจุดนี้ประมาณ 3,586.5 กม.

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 29,150 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

9,302 บาท

 

ยินดีในบุญกับคณะพี่จิตรา

ผู้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ ด้วย

ทำให้ได้มีการแจกสื่อณ ต่อเนื่อง

ไปจนถึง 24 ก.พ. 66

อีกทั้งค่าน้ำมันและค่าที่พัก

ยังใช้เงินส่วนตัวทำบุญ

(ยกเว้นวันที่ 18 ก.พ. 66 ที่พักที่อ.เมืองภูเก็ต

ใช้เงินกองกลางจ่ายของทุกคน)

ประกอบกับค่าอาหารต่างๆ อีกด้วย

ที่ใช้เงินส่วนตัวทำบุญ

ยินดีในบุญด้วยมากๆ ครับ

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่พัก เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ครั้งนี้

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพ

- ป้าต๋อย

- พี่จิตรา

- บอลลูน

- ขอให้ผู้อื่นถ่ายภาพให้

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[348] 18-24 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่ภาคใต้

[8 จังหวัด 36 อำเภอ / แจกสื่อฯ ประมาณ 24,400 ชุด]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DduXUfJVpxnmRyQUh1YPTPBZ9tU59FPjw8ufwuhGoAjbFdtZsMRbrQQyhsVs866ml&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.กระบี่

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/768-krabi

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.พังงา

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/771-phangnga

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ภูเก็ต

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/769-phuket

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ระนอง 

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/772-ranong

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ชุมพร

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/767-chumphon

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.สุราษฎร์ธานี

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/761-suratthani

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ตรัง 

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/764-trang

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.นครศรีธรรมราช

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/759-nakonsithammarat

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994