พังงา

จังหวัดพังงามี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองพังงา 40,826 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

2 เกาะยาว 13,637    
3 กะปง 14,027 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

4 ตะกั่วทุ่ง 43,046 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

5 ตะกั่วป่า 47,493 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

6 คุระบุรี 26,630 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

7 ทับปุด 25,660 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

8 ท้ายเหมือง 48,101 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

  รวมพังงา 259,420    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=82&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพังงา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994