แพร่

จังหวัดแพร่มี 8 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองแพร่ 120,189

[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[317] 24 ธันวาคม 2560 แพร่
2 ร้องกวาง 50,137 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

3 ลอง 55,858 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[317] 24 ธันวาคม 2560 แพร่

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

4 สูงเม่น 77,088 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

5 เด่นชัย 36,570

[158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[317] 24 ธันวาคม 2560 แพร่
6 สอง 51,311 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

7 วังชิ้น 46,710 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[317] 24 ธันวาคม 2560 แพร่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

8 หนองม่วงไข่ 18,211 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมแพร่ 456,074    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=54&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดแพร่

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994