[345] 5-15 ธันวาคม 2562 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[345] 5-15 ธันวาคม 2562

พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

  

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวายทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

 

[345] 5-15 ธันวาคม 2562

พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ไปประมาณ 38,600 ชุด

(ใกล้เคียงกับไปภาคใต้คราวที่แล้ว)

แต่ในคราวนี้

ยาวนานและต่อเนื่องที่สุดตั้งแต่

แจกสื่อฯ มา 11 วัน

ฝ่าโค้งอีกนับหมื่นโค้ง

ขึ้นลงภูเขาหลายลูก

ระยะทางเกินกว่า 6,000 กม.

รถรวม 3 คัน

คนรวม 10+1 คน

พื้นที่หลัก 7 จังหวัด 59 อำเภอ

 

วันที่ 5-13 ธันวาคม 2562

รถเก๋ง 1 คัน

4+1 คน

(ป้าปลัดมาร่วมแจกสื่อฯ

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562)

(ยินดีในบุญครับ)

 

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

รถตู้ 1 คัน

รถเก๋ง 2 คัน

คน 10 คน

 

แจกสื่อฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ

ตลอดการเดินทาง

รวมถึงจุดพักรถต่าง ๆ

สถานที่ราชการ (อาจจำได้ไม่หมด)

จุดตรวจต่าง ๆ

ตลาดต่าง ๆ

ชุมชนและร้านค้าต่าง ๆ

ส่วนพื้นที่หลักๆ มีดังนี้

 

พื้นที่ในจังหวัดพะเยา

9 อำเภอ (ทุกอำเภอ) ดังนี้

 

1. อ.ปง

- ตลาดบ้านดอนไชย

- โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

- ภูลังกา

- โรงพยาบาลปง

- ชุมชนและร้านค้าในตัวอำเภอ

- สถานีตำรวจภูธรปง

 

2. อ.เชียงคำ

- ตลาดชุมชนบ้านทุ่งมอก

- ตำบลอ่างทอง

- บ้านหัวทุ่ง ตำบลทุ่งผาสุก

- โรงเรียนบ้านทุ่งมอก

- วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ

- ตลาดสดบ้านธาตุ

- ตลาดเทศบาล 1

- โรงพยาบาลเชียงคำ

- ตลาดสดบ้านเชียงคาน

- ตลาดน้ำแวน

 

3. อ.จุน

- โรงเรียนบ้านสักลอ

- ตลาดสักทุ่ง

- สถานีตำรวจภูธรจุน

- ตลาดพวงพะยอม

- โรงพยาบาลจุน

- ตลาดห้วยก่ำ

- ตลาดเพิ่มทรัพย์ห้วยข้าวก่ำ

 

4. อ.ภูซาง

- โรงพยาบาลภูซาง

- ตลาดสดสบบง

 

5. อ.แม่ใจ

- ตลาดป่าแฝก

- โรงพยาบาลแม่ใจ

- ตลาดสดโชคจันทรา

- ตลาดสดแม่ใจ

- ตลาดสด ศรีรุ่งเรือง

 

6. อ.เชียงม่วน

- ตลาดบ้านแพทย์ (ไม่ค่อยเป็นตลาด)

- ตลาดสดบ้านมาง (ยังไม่ค่อยมีคน)

- ตลาดสดแม่สุกันทา

- โรงพยาบาลเชียงม่วน

- สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน

 

7. อ.ภูกามยาว

- ตลาดสดแม่อิง

- ตลาดเย็นบ้านร้อง

- สถานีตำรวจภูธรภูกามยาว

 

8. อ.ดอกคำใต้

- ตลาดสุริยะชัย

- โรงพยาบาลดอกคำใต้

- ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

- ตลาดสดสว่างอารมณ์

- กาดน้ำจำ

- สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้

 

9. อ.เมืองพะเยา

- โรงพยาบาลพะเยา

- สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดพะเยา

- สถานีตำรวจเมืองพะเยา

- ตลาดสดแม่ทองคำ

- ตลาดมณีรัตน์

- งานประจำปีเมืองพะเยา

- ตลาดพะเยาอาเขต

- ตลาดสดแม่ต๋ำ

- ริมกว๊านพะเยา

- งานวิ่ง ปั่น วันกีฬาแห่งชาติ

- โรงพยาบาลพะเยา ราม

 

พื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ศรีสัชนาลัย

- ตลาดนัดตำบลแม่สิน

 

พื้นที่ในจังหวัดแพร่

4 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.วังชิ้น

- โรงพยาบาลวังชิ้น

- ตลาดเทศบาลวังชิ้น

- สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น

- บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก

 

2. อ.หนองม่วงไข่

- ตลาดเช้าหนองม่วงไข่

 

3. อ.ร้องกวาง

- ตลาดสดร้องกวาง (เช้า)

- ตลาดสดร้องกวาง (เย็น) ไปแจกตอนเช้า

- ร้านค้าช่วงค่ำริมถนนหมายเลข 101

- ตลาดสดร้องเข็ม

- โรงพยาบาลร้องกวาง

 

4. อ.สอง

- ตลาดสดแดนชุมพล

- ตลาดศรีมูลเรือง

- บ้านนาไร่เดี่ยว

- ตลาดสดป่าแดง

 

พื้นที่ในจังหวัดลำปาง

6 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.แม่ทะ

- ภูดอยฟาร์มเห็ดหอมสด

- ตลาดวังเงิน

 

2. อ.เมืองลำปาง

- ตลาดสดบุญมาวงศ์

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บ้านศรีหมวดเกล้า

- กาดเมฆ

- ตลาดเทศบาล 1 ตลาดหลักเมือง

- ตลาดน้ำโท้ง

- ตลาดอัศวิน

- งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

- ตลาดต้นยาง

- ตลาดท่าโทก

- ถนนคนเดินลำปาง

- สถานีตำรวจภูธรลำปาง

 

3. อ.ห้างฉัตร

- ตลาดบ้านปันง้าว (วายแล้ว)

 

4. อ.วังเหนือ

- สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ

- โรงพยาบาลวังเหนือ

 

5. อ.งาว

- โรงพยาบาลงาว

- ตลาดงาว

 

6. อ.แม่เมาะ

- กาดประตูผา

 

พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

9 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.สันกำแพง

- ตลาดเช้าบ่อสร้าง

 

2. อ.ดอยสะเก็ด

- ตลาดเช้าบ้านป่าป้อง

- ตลาดผดุงดอยแดน

- ตลาดสดดอยสะเก็ด

- ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

- โรงเรียนบ้านเชิงดอย

- สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด

- โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

 

3. อ.สันทราย

- ตลาดบ่อหิน

- ตลาดค้าเจริญ

- ตลาดเจดีย์แม่ครัว

- การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

- สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้

 

4. อ.แม่แตง

- งานของดีที่แม่หอพระ ครั้งที่ 5

 

5. อ.พร้าว

- โรงพยาบาลพร้าว

- ที่ว่าการอำเภอพร้าว

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว

- ตลาดเทศบาลเวียงพร้าว

- สถานีขนส่งอำเภอพร้าว

 

6. อ.เชียงดาว

- โรงพยาบาลเชียงดาว

- ตลาดเย็นเชียงดาว

- ตลาดสุนิสา

- ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว

- สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว

- กาดฟ้าเพียงดาว

- โรงเรียนบ้านเชียงดาว

- โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

- ชุมชนใกล้ๆ โรงเรียนปางมะเยา

- ตลาดสดเมืองงาย

- ตลาดมีเงิน

 

7. อ.ไชยปราการ

- ตลาดสด หน้าอำเภอไชยปราการ

- ตลาดเช้า อำเภอไชยปราการ

- สถานีตำรวจภูธรไชยปราการ

- โรงพยาบาลไชยปราการ

 

8. อ.ฝาง

- ตลาดสดแม่ข่า

- ตลาดหนองยาว

- ตลาดสองแคว

- โรงพยาบาลฝาง

- ตลาดฝางกัลยา

- ตลาดเมตตา

- ตลาดป่าบง

- ตลาด ตำบลแม่สูน

 

9. อ.แม่อาย

- ตลาดสดป่าซาง

- ตลาดสดแม่อาย

- ตลาดโชคบรรจง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่อาย

- กาดลุงมูน (ตลาดห้วยมะเฟือง)

- โรงพยาบาลแม่อาย

- บ้านท่ามะแกง

 

พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย

18 อำเภอ (ทุกอำเภอ) ดังนี้

 

1. อ.แม่ฟ้าหลวง

- ตลาดชุมชน อบต.แม่สลองนอก

- ดอยแม่สลอง

- โรงเรียนจีนซิงหัว

- ตลาดชุมชนแม่ฟ้าหลวง

- จุดชมวิวสามแผ่นดิน

- ดอยตุง

- ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ฟ้าหลวง

- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

 

2. อ.แม่จัน

- ด่านกิ่วสะไต

- จุดจอดรถสองแถวกิ่วสะไตแม่สลอง

- ตลาดธิดาพร

- ตลาดนวลจันทร์ (กาดแลงแม่จัน)

- สถานีตำรวจภูธรแม่จัน

- โรงพยาบาลแม่จัน

- ตลาดบ้านเด่น

 

3. อ.เมืองเชียงราย

- ตลาดฟ้าไทย

-  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

- ตลาดน้ำลัด ตำบลริมกก

- ตลาดบ้านใหม่

- ถนนคนเดินเชียงราย

- ตลาดร่องขุ่น

- รอบๆ วัดร่องขุ่น

- ตลาดหัวฝาย

- ตลาดศรีบุญยืน

- ตลาดสดผลไสว

- ตลาดสดชุมชนแม่ข้าวต้ม

- ตลาดชุมชน หมู่12 ตำบลแม่ข้าวต้ม

- ตำบลรอบเวียง

- ตลาดแม่ตอง หนองบัวแดง

- โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

- โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

- สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เขตเชียงราย

- มณฑลทหารบกที่ 37

- สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

- สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น

- สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย

- สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงราย

- แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- ตลาดสดเทศบาลเชียงราย

- ตลาดกาดหลวงเชียงราย

- ตลาดเช้าข้างวัดศรีเกิด

- ตลาดศิริเนตร

- ตลาดศรีทรายมูล

 

4. อ.เวียงป่าเป้า

- ตลาดสดหนองบัว

- ตลาดป่างิ้ว (วายแล้ว)

- ตลาดน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า

- ตลาดมูเซอ

- สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

- กาดกลางเวียง

- ตลาดหัวเวียง

 

5. อ.แม่สรวย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

- กาดแลงบ้านสันจำปา (ยังไม่มีเท่าไร)

- โรงพยาบาลแม่สรวย

- ตลาดแม่สรวย

- สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย

 

6. อ.แม่ลาว

- ตลาดสดป่าก่อดำ

- โรงพยาบาลแม่ลาว

- ตลาดสดแม่ลาว

- ตลาดบ้านหนองบัว (ไม่ค่อยมีคนแล้ว)

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาว

- ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว

 

7. อ.แม่สาย

- ตลาดสดห้วยไคร้

- ตลาดสดบ้านถ้ำ

- ตลาดสดนายบุญยืน

- โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

- ที่ว่าการอำเภอแม่สายและโดยรอบ

- โรงพยาบาลแม่สาย

- งานมอบผ้าห่ม

- งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7

 

8. อ.ดอยหลวง

- โรงพยาบาลดอยหลวง

- ตลาดบริเวณใกล้สามแยก

ถนนหมายเลข 1271

ตัด ถนนหมายเลข 1098

- ตลาดบริเวณใกล้สามแยก

ถนนหมายเลข 1173

ตัด ถนนหมายเลข 1098

(ไม่ค่อยมีคน)

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยหลวง

- ริมถนนหน้าไร่ภูจันทร์หล้า

 

9. อ.เวียงเชียงรุ้ง

- โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

- ตลาดสดตำบลบ้านเหล่า

- สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง

- สถานีอนามัยบ้านดงมหาวัน

 

10. อ.ขุนตาล

- ตลาดสดทวีสุขศรี

- โรงพยาบาลขุนตาล

- ตลาดบ้านต้า

 

11. อ.เชียงของ

- ตลาดสดบ้านบุญเรือง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ

- ตลาดสดเทศบาลอำเภอเชียงของ

- ตำบลห้วยซ้อ

- บ้านหก ตำบลบุญเรือง

- สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง

 

12. อ.เวียงแก่น

- จุดชมวิวห้วยเอียน

- ตลาดประชารัฐหล่ายงาว

- ตลาดชมชนหล่ายงาว

- โรงพยาบาลเวียงแก่น

 

13. อ.เชียงแสน

- กาดสี่แผ่นดิน สามเหลี่ยมทองคำ

- ตลาดสินสมบูรณ์

- โรงพยาบาลเชียงแสน

- สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน

 

14. อ.เวียงชัย

- ตลาดนัดวันอาทิตย์ ตำบลดอนศิลา

- ตลาดสดบ้านด้าย

- กาดกำนัน

- ตลาดสดเวียงชัย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงชัย

- โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

 

15. อ.พญาเม็งราย

- ตลาดสดบ้านนาเจริญ

- โรงพยาบาลพญาเม็งราย

- ตลาดแม่ทอน

 

16. อ.เทิง

- หน่วยบริการประชาชนตำบลเชียงเคี่ยน

- ตลาดสดเทิง

- โรงพยาบาลเทิง

- ตลาดสดบ้านหงาว

 

17. อ.พาน

- กาดสันทราย

- ตลาดนัดเหมืองง่า

- ตลาดพานเมืองใหม่

- ตลาดสดหลวงปรีชา

- ตลาดสดอำเภอพาน

- โรงพยาบาลพาน

 

18. อ.ป่าแดด

- ตลาดนัดวันเสารร์วังผา

- ตลาดสดป่าแดด

- โรงพยาบาลป่าแดด

- ตลาดแม่อุ้ยนำ

 

พื้นที่ในจังหวัดน่าน

12 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.สองแคว

- โรงพยาบาลสองแคว

- สถานีตำรวจภูธรสองแคว

 

2. อ.ปัว

- ตลาดสดเทศบาลปัว

- ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว 2

- โรงเรียนบ้านปรางค์

- โรงเรียนปัว

- โรงเรียนบ้านป่าหัด

- วิทยาลัยการอาชีพปัว

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอปัว

- สำนักงานที่ดินอำเภอปัว

- ที่ว่าการอำเภอปัว

- ศาลจังหวัดน่าน สาขาปัว

- สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

- อุทยานแห่งชาติดอนภูคา

- องค์การบริหารส่วนตำบล ภูคา

- โรงพยาบาลส่วเสริมสุขภาพตำบลภูคา

- กศน. ตำบลภูคา

- โรงเรียนภูคาวิทยาคม

- สถานีตำรวจภูธรอวน

- โรงเรียนบ้านปงสนุก

 

3. อ.บ่อเกลือ

- โรงพยาบาลบ่อเกลือ

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ

- ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ

- สำนักงาน กศน. อำเภอบ่อเกลือ

- สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ

- โรงเรียนบ้านผักเฮือก

- สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ

- กาดฮ่วมใจ

- สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้

- โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา

 

4. อ.สันติสุข

- สถานีตำรวจภูธรสันติสุข

- โรงพยาบาลสันติสุข

- ตลาดบ้านดู่พงษ์

 

5. อ.แม่จริม

- โรงพยาบาลแม่จริม

 

6. อ.ภูเพียง

- โรงพยาบาลภูเพียง

- สถานีตำรวจภูธรภูเพียง

 

7. อ.เชียงกลาง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงกลาง

- โรงพยาบาลเชียงกลาง

- โรงเรียนบ้านสบกอน

- โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา

- โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

- สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง

 

8. อ.ทุ่งช้าง

- ตลาดสดเทศบาลทุ่งช้าง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลและ

- โรงพยาบาลทุ่งช้าง

- เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

- สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง

- ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

- สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง

- โรงเรียนบ้านน้ำเลียง

- งานส้มสีทองและของดีทุ่งช้าง ปี 62

- โรงเรียนบ้านน้ำเลียง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ

 

9. อ.เฉลิมพระเกียรติ

- ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น

- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

- ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

- โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

- ตลาดชุมชนบ้านปางหก

- โรงเรียนบ้านปางหก

 

10. อ.ท่าวังผา

- โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

- โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร)

 

11. อ.เมืองน่าน

- สถานีตำรวจชุมชนพญาวัด

- โรงพยาบาลน่าน

 

12. อ.บ้านหลวง

- โรงพยาบาลบ้านหลวง

- สถานีตำรวจภูธรบ้านหลวง

 

วันแรก (5 ธ.ค. 62)

วันนี้จะหนักไปที่การเดินทาง

ได้แจกสื่อฯ ที่ จ.แพร่ และ จ.ลำปาง

ก่อนไปหาพี่เปิ้ลที่ลำพูน

พักที่ บ้านทรัพย์ภูริ

จ.ลำพูน

(ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ลที่ออกค่าใช้จ่าย)

 

วันที่สอง (6 ธ.ค. 62)

ขึ้นเหนือแจกสื่อฯ ใน จ.เชียงใหม่เป็นหลัก

วันนี้เป็นวันทำงาน และโรงเรียนเปิด

ช่วงเช้าแจกสื่อฯ ได้เยอะที่ อ.ดอยสะเก็ด

ช่วงนักเรียนกำลังจะเข้าเรียน

ช่วงเย็นที่ อ.เชียงดาว

เป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนเลิกเรียน

และมีหลายโรงเรียน

จึงแจกสื่อฯ ได้เยอะมาก

พักที่ โรงแรมวังธารเฮาส์

อ.ไชยปราการ เชียงใหม่

 

วันที่สาม (7 ธ.ค. 62)

ออกจาก อ.ไชยปราการ

มาทาง อ.ฝาง

และออกมาทาง อ.แม่ฟ้าหลวง

อ.จัน จนมาถึง อ.เมืองเชียงราย

สำรวจสถานที่ พบว่ามีตลาดเย็น

และถนนคนเดินที่วันหลักจะไม่ได้มา

เลยแจกสื่อฯ ไปเลย ได้จำนวนเยอะพอสมควร

แต่ก็ต้องประคองไว้เพราะสื่อฯ ใกล้หมดแล้ว

และนัดหมายกับพี่เบิ้มบริเวณที่พัก

เพื่อรับสื่อฯ เพิ่ม

พักที่ บ้านพักดี รีสอร์ท

อ.เมืองพะเยา

 

วันที่สี่ (8 ธ.ค. 62)

วันนี้ย้อนกลับขึ้นมาทาง อ.เมืองเชียงราย

แต่วนเข้าไปทาง อ.วังเหนือ อ.เวียงป่าเป้า

อ.แม่สรวย และสำรวจเส้นทางต่อจากเมื่อวาน

พบว่ามีตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ อ.เวียงชัย ใหญ่มาก

เลยแจกสื่อฯ ไปเลย เพราะวันหลักมาวันเสาร์

ตัดสินใจย้อนกลับไป อ.เมืองเชียงราย

เพื่อเตรียมแจกสื่อฯ จ.เชียงราย ตอนบน

เพราะถ้าไม่ได้แจกสื่อฯ คราวนี้

จะต้องเดินทางมาไกลเลย

จึงตัดสินใจให้พี่แก๊สส่งสื่อฯ มาเพิ่ม

โดยไปรับที่นครชัยแอร์

(ยินดีในบุญครับ)

พักที่ บ้านป้าปลัด

อ.เมืองเชียงราย

(ยินดีในบุญกับป้าปลัดด้วยครับ)

 

วันที่ห้า (9 ธ.ค. 62)

วันนี้ป้าปลัดร่วมแจกสื่อฯ ด้วย

ย้อนลงมาทาง อ.แม่ลาว ก่อนจะ

ขึ้นไปทาง อ.แม่ฟ้าหลวง ไปดอยตุง

และจบที่ อ.แม่สายสำหรับวันนี้

วันนี้เป็นวันทำงาน

ทำให้แจกสื่อฯ ได้เยอะมาก

ทั้งโรงเรียน หน่วยงานราชการ

และงานที่มีคนมารวมตัวอื่น ๆ

พักที่ บ้านป้าปลัด

อ.เมืองเชียงราย

(ยินดีในบุญกับป้าปลัดด้วยครับ)

วันนี้ได้ซักผ้าที่บ้านป้าปลัด

ทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุน

ให้อยู่ยาวต่อเนื่อง 11 วันเลย

จากที่วางแผนตอนแรกว่าจะอยู่แค่ 6 วัน

แล้วเดินทางกลับก่อน

จะได้แจกสื่อฯ ที่ จ.น่านเพิ่มเติมได้อีก

 

วันที่หก (10 ธ.ค. 62)

วันนี้ป้าปลัดก็ยังมาร่วมแจกสื่อฯ

วันนี้ไปแจกสื่อฯ เชียงรายโซนเหนือ

และโซนตะวันออกต่อ

พักที่ บ้านป้าปลัด

อ.เมืองเชียงราย

(ยินดีในบุญกับป้าปลัดด้วยครับ)

 

วันที่เจ็ด (11 ธ.ค. 62)

วันนี้เป็นวันทำงาน

เลยตัดสินใจแจกสื่อฯ

ในตัวเมืองเชียงรายต่อ

ในส่วนของโรงเรียน หน่วยงานราชการต่างๆ

ก่อนจะเดินทางทะลุไป จ.น่าน

ทาง อ.สองแคว และมาสุดท้ายวันนี้ที่ อ.ปัว

พักที่ กรีนฮิลล์รีสอร์ท

อ.ปัว จ.น่าน

 

วันที่แปด (12 ธ.ค. 62)

วันนี้วนจาก อ.ปัว เข้า อ.บ่อเกลือ

และวกกลับลงมาที่ อ.เมืองน่าน

เพื่อรับสื่อฯ ที่นครชัยแอร์

จากนั้นก็กลับไปพักที่ อ.ปัว

เพื่อเตรียมแจกสื่อฯ น่านโซนเหนือในวันรุ่งขึ้น

พักที่ โรงแรมลีลา

อ.ปัว จ.น่าน

 

วันที่เก้า (13 ธ.ค. 62)

วันนี้แจกสื่อฯ ที่น่านโซนเหนือ

ก่อนจะย้อนกลับไปพักที่ อ.ร้องกวาง

พักที่ โรงแรมแพรภูมิบุรี

อ.ร้องกวาง จ.แพร่

 

วันที่สิบ (14 ธ.ค. 62)

วันนี้คณะหลักมาแล้ว

แยกกันไปเป็น 3 ทีม

ทีมแรกเริ่มที่ อ.เมืองเชียงราย

ทีมที่สองเริ่มที่ อ.ป่าแดด

ทีมที่สามเริ่มที่ อ.ร้องกวาง

แล้วมาพบกันตอนเย็นที่

อ.เมืองพะเยา

ช่วงมืดแจกสื่อฯ ได้เยอะ

เพราะมีงานประจำปีพอดี

 

ประชุมกันที่ร้านอาหาร

(ยินดีในบุญกับพี่ต๋อยที่ออกค่าใช้จ่าย)

 

การเสนอแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป มีดังนี้

1. เชียงใหม่ ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง 3 วัน

2. เชียงใหม่ ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

3. อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง 3 วัน

4. อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

พี่เปิ้ลเสนอทั้งหมด

 

จับสลากได้

อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียง 2 วัน

และวันที่เป็นวันที่ 25-26 ธ.ค. 62

เป็นวันที่รถตู้ว่าง

 

พักที่ โรงแรมไชน่าทาวน์ รีสอร์ท

อ.เมืองพะเยา

(ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ลที่ออกค่าใช้จ่าย)

 

วันที่สิบเอ็ด (15 ธ.ค. 62)

วันนี้ก็แยกกันบ้างรวมกันบ้าง

ช่วงเช้ามีงานปั่นงานวิ่งที่เมืองพะเยา

เป็นโอกาสดีที่จะได้แจกสื่อฯ

ในบริเวณที่มีคนรวมตัวกันเยอะๆ

รถตู้แจกสื่อฯ ที่ อ.งาว ก็แยกกลับ

ส่วนรถอีก 2 คัน ก็ไปแจกสื่อฯ ต่อ

ที่ อ.ลำปาง

ที่นี่ก็มีงานประจำปี ทำให้แจกสื่อฯ ได้เยอะ

รวมทั้งถนนคนเดินในช่วงเย็นด้วย

คราวนี้ที่สุดท้ายหลักๆ คือ

ถนนคนเดินเมืองลำปาง

แต่ขากลับก็มีแจกตามปั๊มน้ำมัน

ด่านต่างๆ บ้าง

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 20,060 บาท

 

พิมพ์สื่อเพิ่มอีก 30,000 ชุด

โดยเปลี่ยนเป็นกระดาษถนอมสายตา

ราคา 24,075 บาท

คงเหลือเงินกองกลาง 783.70 บาท

 

ยินดีในบุญกับ

พี่เปิ้ลเป็นผู้เสนอ, วางแผน

ทั้งในส่วนของสำรวจพร้อมแจก

และส่วนของวันหลัก

อีกทั้งยังประสานเรื่องที่พักที่ จ.พะเยา

พร้อมออกค่าใช้จ่าย

และออกค่าใช้จ่ายที่พักที่ จ.ลำพูน

ในการสำรวจพร้อมแจกด้วย

 

ยินดีในบุญกับป้าปลัดที่มาร่วมแจกสื่อฯ

ของเชียงรายบางส่วน

รวมถึงให้ที่พักที่เชียงราย

กับคณะสำรวจพร้อมแจก

ทำให้ได้ซักผ้าและตัดสินใจอยู่ยาว 11 วัน

รวมทั้งเรื่องอาหารทั้งในส่วน

ของการสำรวจพร้อมแจก

และอาหารที่ให้รถตู้ที่เชียงรายด้วยครับ

 

ยินดีในบุญกับครอบครัวพี่แก๊ส

ที่ออกค่าใช้จ่ายในการส่งสื่อฯ

มาภาคเหนือถึง 3 ครั้ง รวม 8 ลัง

 

ยินดีในบุญกับพี่ต๋อยเชียงใหม่

ที่ออกค่าใช้จ่ายค่าอาหาร

มื้อค่ำวันเสาร์และสมทบเงินกองกลาง

 

ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ล

ที่ให้โทรศัพท์

Super Talkie 4G

พร้อมเติมเงินมาให้

สำหรับการติดต่อสื่อสารต่างๆ

ในส่วนของเครื่องสำรอง

 

ยินดีในบุญกับพี่เปิ้ล

ที่สนับสนุน Sever และ Domain

ของ www.d-study.com

และเพิ่มแรมกับหน่วยความจำให้มากขึ้น

เพื่อรองรับจำนวนคนที่เข้ามาดูเวบไซน์

ในปริมาณที่มากขึ้นในอนาคตด้วย

 

ยินดีในบุญกับ

ป้าปลัด พี่ศรี พี่อุ้ย พี่ต๋อย บอลลูน

ที่ร่วมทำบุญกองกลางแจกสื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับพี่หงส์

ทำบุญเพื่อพิมพ์สื่อฯ

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมแจกสื่อฯ

แต่สนับสนุนเงินกองกลางหรือเงินค่าอาหาร

ทุกท่านทั้งที่ประสงค์ออกนามและไม่ออกนาม

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ,

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตลอดการเดินทาง

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อธรรม

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว

- ป้าต๋อย

- พี่บุษ

- พี่ต๋อย

- พี่เปิ้ล

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2298217733617617&id=315109618595115

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.พะเยา

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/788-phayao

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.เชียงราย

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/786-chiangrai

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.เชียงใหม่

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/785-chiangmai

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ลำปาง

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/787-lampang

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.น่าน

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/789-nan

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.แพร่

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/791-phrae

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.สุโขทัย

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/750-sukhothai

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994