ลำพูน

จังหวัดลำพูนมี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองลำพูน 144,406 [55] 9 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่ ลำพูน

[295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 ลำพูน

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

2 แม่ทา 39,415 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

3 บ้านโฮ่ง 41,170 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

4 ลี้ 69,151 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

5 ทุ่งหัวช้าง 19,899 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

6 ป่าซาง 55,983 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

7 บ้านธิ 17,414 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

8 เวียงหนองล่อง 17,830 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 ลำพูน

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมลำพูน 405,268    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=51&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดลำพูน

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994