นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมามี 32 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนครราชสีมา 448,725 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา

[315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

2 ครบุรี 95,262 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา
3 เสิงสาง 69,737 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
4 คง 81,661 [69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

[352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

5 บ้านเหลื่อม 21,017 [69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
6 จักราช 70,753 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

7 โชคชัย 80,646  

[255] 31 มีนาคม 2556 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

8 ด่านขุนทด 130,750 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

9 โนนไทย 72,085 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
10 โนนสูง 127,064 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

11 ขามสะแกแสง 43,435 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

12 บัวใหญ่ 83,233 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

13 ประทาย 77,878 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา

[353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา

14 ปักธงชัย 117,271 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
15 พิมาย 130,053

[69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
16 ห้วยแถลง 72,436 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา
17 ชุมพวง 82,828 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
18 สูงเนิน 81,967 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

19 ขามทะเลสอ 29,404 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
20 สีคิ้ว 124,256 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

21 ปากช่อง 190,982 [177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย
[315] 15 ตุลาคม 2560 นครราชสีมา
22 หนองบุญมาก 60,174 [46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ [353] 23-24 ก.ค. 66 บุรีรัมย์ นครราชสีมา
23 แก้งสนามนาง 37,217 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
24 โนนแดง 25,570 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
25 วังน้ำเขียว 43,535 [177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย
[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
26 เทพารักษ์ 24,517 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
27 เมืองยาง 28,114 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
28 พระทองคำ 42,552 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
29 ลำทะเมนชัย 32,527 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
30 บัวลาย 24,730   [333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
31 สีดา 24,363

[66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[333] 4 และ 27 มกราคม 2562 นครราชสีมา
32 เฉลิมพระเกียรติ 35,422   [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
  รวมนครราชสีมา 2,610,164    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=30&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครราชสีมา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994