[352] 25-26 มิถุนายน 2566 มหาสารคาม นครราชสีมา

[352] 25-26 มิถุนายน 2566 มหาสารคาม นครราชสีมา

 

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[352] 25-26 มิถุนายน 2566 มหาสารคาม นครราชสีมา

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 6,987 ชุด

 

พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

13 อำเภอ ดังนี้

 

1. อำเภอเชียงยืน

- PTT Station ปตท.เชียงยืน

- ตลาดสดเทศบาล2 ตำบลเชียงยืน

- ตลาดสดเทศบาล1

 

2. อำเภอชื่นชม

- ใกล้ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาชื่นชม

- โรงพยาบาลชื่นชม

 

3. อำเภอโกสุมพิสัย

- ตลาดสดราชพัสดุ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

 

4. อำเภอเมืองมหาสารคาม

- ตลาดสด เทศบาลเมืองมหาสารคาม

- สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

- ตลาดเกษตร มหาสารคาม

- ตลาดเอ็กซ์โปพลาซ่า มหาสารคาม

- ตลาดชุมชนเทศบาลตำบลแวงน่าง

- ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

- อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม

- สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

- โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

- ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ศธจ.มหาสารคาม)

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

- โรงพยาบาลมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง

 

5. อำเภอบรบือ

- ตลาดสดเทศบาลบรบือ

 

6. อำเภอกุดรัง

- โรงพยาบาลกุดรัง

- ใกล้ร้านเจริญทรัพย์นางรอง(น้องบี)

 

7. อำเภอกันทรวิชัย

- ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

8. อำเภอแกดำ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลแกดำ

 

9. อำเภอวาปีปทุม

- ตลาดนัดตำบลเสือโก้ก (ร้านยังไม่ค่อยตั้งเท่าไร)

- ตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

 

10. อำเภอนาดูน

- ตลาดเทศบาลตำบลนาดูน

- ตลาดนัดอบต.ดงบัง

 

11. อำเภอยางสีสุราช

- ตลาดสด อำเภอยางสีสุราช

 

12. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

- ตลาดสดเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย

 

13. อำเภอนาเชือก

- ใกล้โรงเรียนบ้านห้วยหิน

- ใกล้โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

- ตลาดสดเทศบาลนาเชือก

- สถานีตำรวจภูธรนาเชือก

- ตลาดนัดใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน

 

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

4 อำเภอ ดังนี้

 

1. อำเภอลำทะเมนชัย

- ตลาดนัดใกล้ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย

 

2. อำเภอเมืองยาง

- PTT Station ปตท.เมืองยาง พีโอออยล์

 

3. อำเภอโนนแดง

- ตลาดเทศบาลโนนแดง (อ.โนนแดง)

 

4. อำเภอคง

- PTT Station ปตท.ตลาดแค บจก.พีโอ ออยล์

 

รถตู้ออกจากบางใหญ่

รถเก๋งออกจากหลักสี่

ไปเจอกันที่ ปตท.ตลาดแค บจก.พีโอ ออยล์ [อ.คง]

จอดรถเก๋งไว้ที่ปั๊ม

เดินทางด้วยรถตู้คันเดียว

มุ่งสู่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

พักที่ PTT Station ปตท.เชียงยืน [อ.เชียงยืน]

จากนั้นไปแจกสื่อฯ ที่

ตลาดสดเทศบาล2 ตำบลเชียงยืน [อ.เชียงยืน]

แล้วไปต่อที่ อ.ชื่นชม แล้วกลับมา อ.เชียงยืน

จากนั้นไปที่ อ.โกสุมพิสัย

อ.เมืองมหาสารคาม

อ.บรบือ

อ.กุดรัง

อ.กันทรวิชัย

 

จากนั้นก็มาที่ อ.เมืองมหาสารคาม

แจกสื่อฯ ที่ ตลาดเกษตร มหาสารคาม

และตลาดเอ็กซ์โปพลาซ่า มหาสารคาม

 

พักรับประทานอาหารที่

ไก่ย่างวิเชียรบุรี อ.เมืองมหาสารคาม

 

จากนั้นไปต่อที่ อ.แกดำ

อ.วาปีปทุม

อ.นาดูน

อ.นาเชือก

แต่พอจะไปแจกสื่อฯ ที่ ตลาดสดเทศบาลนาเชือก

มีฝนตกหนักตัดสินใจไม่แจกสื่อฯ ที่ อ.นาเชือก

ในวันนี้เปลี่ยนแผนเป็นแจกสื่อฯ พรุ่งนี้แทน

 

จากนั้นไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.ยางสีสุราช

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

อ.ลำทะเมนชัย

อ.เมืองยาง

อ.โนนแดง ที่ ตลาดเทศบาลโนนแดง (อ.โนนแดง) (คนน้อยแล้ว)

 

จากนั้น ก็ไปที่ ปตท.ตลาดแค บจก.พีโอ ออยล์ [อ.คง]

ก่อนแยกย้ายกัน รถตู้เดินทางกลับ

รถเก๋งไปแจกสื่อฯ ต่อในวันพรุ่งนี้

มุ่งสู่ อ.เมืองมหาสารคาม

เข้าพักที่ Vasu Hotel Maha Sarakham [อ.เมืองมหาสารคาม]

 

วันรุ่งขึ้นก็แจกสื่อตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาลต่าง ๆ

ในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม

จากนั้นก็ไปแจกสื่อที่ อ.โกสุมพิสัย

อ.วาปีปุทม

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ที่ อ.นาเชือก

วันนี้แจกสื่อฯ ได้หลายที่

ทั้งใกล้โรงเรียน ตลาด สถานีตำรวจ ตลาดนัด

วิเคราะห์แล้วคงเป็นแผนของชาวทิพย์

ที่ทำให้ฝนตกเมื่อวาน ทำให้มาแจกสื่อฯ ในวันรุ่งขึ้น

ทำให้แจกสื่อฯ ได้ในหลายสถานที่

 

จากนั้นก็เดินทางจะไป อ.พิมาย

แต่ฝนตกและมืดแล้ว

จึงตัดสินใจเดินทางกลับ

 

มีการประชุมกันในรถระหว่างการแจกสื่อฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566

เรื่องการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- เลย อุดรธานี หนองคาย 2 วัน (เป็นหลัก)

- นนทบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

- กาญจนบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

- นครสวรรค์ 1 วัน (เป็นหลัก)

- สมุทรสาคร 1 วัน (เป็นหลัก)

- ราชบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

- บุรีรัมย์ นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ป้าต๋อยเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

บุรีรัมย์ นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

23 กรกฎาคม 2566 ครับ

 

รวม 17 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 6,987 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 13,750 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

6,975.74 บาท

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ครั้งนี้และครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- ป้าต๋อย

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[352] 25-26 มิถุนายน 2566 มหาสารคาม นครราชสีมา

[รวม 17 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 6,987 ชุด]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sutWoUeKAcs1tpXN6X7uEQygWyWYxRsCfJyRUvzJqQGRW7pJZ8tRz8pCo2prwVchl&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ มหาสารคาม

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/805-mahasarakham

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ นครราชสีมา

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/794-nakhonratchasima

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994