ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษมี 22 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองศรีสะเกษ 138,642 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

2 ยางชุมน้อย 36,898 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

3 กันทรารมย์ 100,153 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ 
4 กันทรลักษ์ 199,969 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

5 ขุขันธ์ 149,836 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

6 ไพรบึง 48,123   [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ 
7 ปรางค์กู่ 68,095 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
 
8 ขุนหาญ 106,516   [290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ
9 ราษีไศล 81,248 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

10 อุทุมพรพิสัย 107,348 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ
11 บึงบูรพ์ 10,679 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
 
12 ห้วยทับทัน 41,951 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
 
13 โนนคูณ 39,063   [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ 
14 ศรีรัตนะ 52,752 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

15 น้ำเกลี้ยง 43,819 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ 
16 วังหิน 49,156 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ 
17 ภูสิงห์ 52,715   [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ 
18 เมืองจันทร์ 18,010    
19 เบญจลักษ์ 36,728   [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ 
20 พยุห์ 36,021 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 23,911 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
 
22 ศิลาลาด 20,395 [93] 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ภาคอีสาน
 
  รวมศรีสะเกษ 1,462,028    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=33&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดศรีสะเกษ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994