[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

 

 

 

 

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 13,405 ชุด

 

- 28 เม.ย. 67

รถ 1 คัน 9 คน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

-  1 พ.ค. 67

รถ 1 คัน 4 คน

 

พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

13 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.กันทรารมย์

- ตลาดสดเทศบาลตำบลกันทรารมย์

- โรงพยาบาลกันทรารมย์

- สถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์

 

2. อ.เมืองศรีสะเกษ

- ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า)

- ตลาดราชการรถไฟ 2

- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ

- ตลาดสด 2 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

- โรงพยาบาลศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุข

- ถนนคนเดินศรีสะเกษ

- สถานีรถไฟศรีสะเกษ

- ตลาดโต้รุ่ง สถานีรถไฟศรีสะเกษ

- ตลาดเทศบาล 3

- ตลาดสดต้นมะเกลือ

- ตลาดหอมท่าเรือศรีสะเกษ

- ตลาดใหม่ หอมดี ศรีสะเกษ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 1 (สพป.ศก.1)

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

- ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

- ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

- สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ

- ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

- โรงพยาบาลชุมชนตำบลเมืองใต้

- โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

- สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

- สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

 

3. อ.วังหิน

- สถานีตำรวจภูธรวังหิน

- ตลาดวังหิน (แม่สุนีย์ อินฉัตร)

- โรงพยาบาลวังหิน

- ตลาดนัดบ้านดวนใหญ่

 

4. อ.ขุขันธ์

- ตลาดนัดทุกวันที่ 8,18,28

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3

- สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์

- ตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

 

5. อ.ไพรบึง

- โรงพยาบาลไพรบึง

- สถานีตำรวจภูธรไพรบึง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึง

 

6. อ.ศรีรัตนะ

- สถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ

- โรงพยาบาลศรีรัตนะ

 

7. อ.เบญจลักษ์

- สถานีตำรวจภูธรเบญจลักษ์

- โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

- บริเวณ 7-Eleven สาขา เบญจลักษ์ (14926) และพื้นที่ใกล้เคียง

 

8. อ.โนนคูณ

- ตลาดนัดโนนค้อ อำเภอโนนคูณ

- สถานีตำรวจภูธรโนนคูณ

- โรงพยาบาลโนนคูณ

 

9. อ.น้ำเกลี้ยง

- สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง

- บริเวณ 7-Eleven สาขา น้ำเกลี้ยง (15301) และพื้นที่ใกล้เคียง

- โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

 

10. อ.พยุห์

- โรงพยาบาลพยุห์

- สถานีตำรวจภูธรพยุห์

 

11. อ.ราษีไศล

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง

- Rasisalai market ตลาดสดอำเภอราษีไศล

 

12. อ.กันทรลักษ์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

- สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์

- ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

- โรงพยาบาลกันทรลักษ์

- ตลาดสดกันทรลักษ์

- ตลาดเทพธานี

- สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ตลาดทันใจ

- ตลาดสังกะสี

- ตลาดบ้านบก อำเภอกันทรลักษ์

 

13. อ.ภูสิงห์

- ตลาดสดบ้านละลม

- สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์

- ตลาดเย็นอำเภอภูสิงห์

- โรงพยาบาลภูสิงห์

 

และพื้นที่ต่างๆ ตามเส้นทางการเดินทาง

เช่น ตามจุดแวะพัก เป็นต้น

 

วันที่ 27 เม.ย. 67

คราวนี้ไปรถตู้คันเดียว

กว่าจะออกจาก กทม. ก็ค่อนข้างล่าช้า
เพราะแวะไปหลายจุด

พักรับประทานอาหารที่

ข้าวแกงบ้านสวน 2 ขาออกวังน้อย [อ.วังน้อย]

จากนั้นก็ไปรับพี่ดวงเดือนที่

PTT Station ปตท.สุรินทร์-ศีขรภูมิ (น้ำมัน+EV) [อ.เมืองสุรินทร์]

แล้วก็ไปรับพี่สองและน้องนิวที่ ตำบลหนองอึ่ง [อ.ราษีไศล]

 

มุ่งหน้าสู่ PTT Station ปตท.กันทรารมย์

(บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด) [อ.กันทรารมย์]

คราวนี้มีเวลาพักค่อนข้างมาก

เพราะเผื่อเวลาไว้ค่อนข้างเยอะ

 

ครั้งนี้อากาศร้อนมาก

บางช่วงเวลาอุณหภูมิมากกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

วันที่ 28 เม.ย. 67

เริ่มแจกสื่อฯ ที่ อ.กันทรารมย์

จากนั้นก็มุ่งสู่ อ.เมืองศรีสะเกษ

ซึ่งมีตลาดเช้าค่อนข้างหนาแน่น

แจกสื่อฯ ได้มากพอสมควร

ช่วงต่อมาแจกสื่อฯ

ในพื้นที่ อ.วังหิน และ อ.ขุขันธ์

ที่ อ.ขุขันธ์ มีตลาดนัดทุกวันที่ 8,18,28

เพราะเป็นวันที่ 28 ของเดือน ร้านค้าเยอะพอสมควร

จากนั้นก็แจกสื่อฯ ในพื้นที่ อ.ไพรบึง และ อ.ศรีรัตนะ

 

แวะพักรับประทานอาหารที่

ร้านอาหารน้าอั้ว [อ.กันทรลักษ์]

 

อากาศร้อนมาก โดยเฉพาะช่วงบ่าย

บางช่วงเวลาอุณหภูมิมากกว่า 40 องศาเซลเซียส

ร้อนไปถึงช่วงเย็น

 

จากนั้นก็แจกสื่อฯ ต่อที่ อ.เบญจลักษ์, อ.โนนคูณ,

อ.น้ำเกลี้ยง, อ.พยุห์ และ อ.เมืองศรีสะเกษ

 

ช่วงท้ายแจกสื่อฯ ที่ ตลาดสดต้นมะเกลือ อ.เมืองศรีสะเกษ

 

จากนั้นก็ไปส่งพี่สองและน้องนิวที่ตำบลหนองอึ่ง [อ.ราษีไศล]

ถ่ายรูปหมู่กันที่นี่

คราวนี้กลับก่อนเพราะสื่อฯ มีไม่พอในการแจกสื่อฯ

สำหรับวันต่อเนื่องและสถานที่ราชการต่างๆ

 

ระหว่างการแจกสื่อฯ

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- สมุทรสาคร 1 วัน (เป็นหลัก)

- สมุทรปราการ 1 วัน (เป็นหลัก)

- สมุทรสาคร สมุทรปราการ 1 วัน (เป็นหลัก)

- ยโสธร 1 วัน (เป็นหลัก)

- อำนาจเจริญ 1 วัน (เป็นหลัก)

- สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 1 วัน (เป็นหลัก)

- สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ 1 วัน (เป็นหลัก)

- ประจวบคีรัขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ป้าต๋อยเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

- สมุทรสาคร 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

19 พฤษภาคม 2567

 

วันที่ 30 เม.ย. 67

ไปรับสื่อฯ ที่โรงพิมพ์ ได้มา 5 ลัง (ประมาณ 10,000 ชุด)

ออกเดินทางช่วงเย็น

ไปหาพี่สองและน้องนิวที่ตำบลหนองอึ่ง [อ.ราษีไศล]

 

วันที่ 1 พ.ค. 67

ช่วงเช้า แจกสื่อฯ ที่ อ.ราษีไศล

แล้วมาแจกสื่อฯ ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ

ใช้เวลาที่ อ.เมืองศรีสะเกษ ค่อนข้างนานเพราะมีหลายที่

จากนั้นไปแจกสื่อฯ ที่ อ.กันทรลักษ์ และ อ.ขุขันธ์

 

อำเภอสุดท้ายที่แจกสื่อฯ คือ อ.ภูสิงห์

ยังมีอีกหลายอำเภอที่ยังไม่แจกสื่อฯ

ตามบันทึกอย่างเป็นทางการในรอบรถตู้และรถเก๋ง

ส่งพี่สองและน้องนิวก็ถ่ายรูปหมู่แล้วเดินทางกลับ

ถึง กทม. ช่วงสายของวันที่ 2 พ.ค. 67

 

รวม 13 อำเภอ 1 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 13,405 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 44,200 บาท

(รวมการสั่งพิมพ์สื่อฯ ช่วงเดือนเมษายน 2567

จำนวน 40,000 ชุด ราคา 31,200 บาทด้วย)

เงินกองกลางคงเหลือ

1,537.22 บาท

 

ยินดีในบุญกับผู้ออกค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง

เช่น ค่าน้ำมันที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

 

ยินดีในบุญกับทุกท่าน

ที่ทำบุญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้ทำบุญ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- ป้าต๋อย

- พี่ดวงเดือน

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ

รวม 13 อำเภอ 1 จังหวัด 

แจกสื่อฯ ประมาณ 13,405 ชุด

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PPRWfcp7BDtjTz6FagjfLZhB2oZ7uBxvnAt2ZSH3GVneKrCiYti9b6eyi59wLpmEl&id=100048476227402 

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.ศรีสะเกษ

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/799-sisaket

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994