กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์มี 18 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองกาฬสินธุ์ 146,394

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

[26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

[247] 26-28 ตุลาคม 2555 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม

2 นามน 36,041 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
3 กมลาไสย 69,944 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
4 ร่องคำ 16,479 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร  
5 กุฉินารายณ์ 101,398

[37] 22 เมษายน 2553 เมืองมุกดาหาร กุฉินารายณ์

[89] 17 กรกฎาคม 2553 กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

 
6 เขาวง 34,847 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
7 ยางตลาด 129,790 [36] 20 เมษายน 2553 สมเด็จ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม
8 ห้วยเม็ก 51,030   [358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร 
9 สหัสขันธ์ 42,616    
10 คำม่วง 48,572 [56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม [358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร 
11 ท่าคันโท 37,583 [60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ [358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร 
12 หนองกุงศรี 66,595   [358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร 
13 สมเด็จ 62,170 [36] 20 เมษายน 2553 สมเด็จ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
14 ห้วยผึ้ง 30,594 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
15 สามชัย 25,607   [358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร 
16 นาคู 31,340 [78] 24 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร  
17 ดอนจาน 25,784    
18 ฆ้องชัย 27,246    
  รวมกาฬสินธุ์ 984,030    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=46&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกาฬสินธุ์

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994