อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญมี 7 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองอำนาจเจริญ 130,778

[8] 23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ

[62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจิรญ อุบลราชธานี

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

2 ชานุมาน 40,026 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

3 ปทุมราชวงศา 47,816 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

4 พนา 28,127 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

5 เสนางคนิคม 40,946

[8] 23 ธันวาคม 2552 อำนาจเจริญ

[73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

6 หัวตะพาน 50,085 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

7 ลืออำนาจ 36,920 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร

[341] 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 อำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมอำนาจเจริญ 374,698    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=37&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอำนาจเจริญ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994