เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา [359] 28, 31 ม.ค. 67...

ข่าวล่าสุด

[363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร

[363] 19 และ 23...

[363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567...

2024-06-03 10:38:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

 

 

  

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 12,721 ชุด

 

- 29 ต.ค. 66

รถ 3 คัน 11 คน

- 30 ต.ค. 66

รถ 1 คัน 4 คน

 

พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

20 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.หนองพอก

- ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองพอก

- ตลาดนัดริมทางหน้าโรงเรียนบ้านปลาโด

 

2. อ.เมยวดี

- ตลาดสดเมยวดี

- PTT Station ปตท.เมยวดี

 

3. อ.โพนทอง

- ตลาดสดเทศบาลอำเภอโพนทอง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

 

4. อ.โพธิ์ชัย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารี

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงใหม่

 

5. อ.เชียงขวัญ

- ชุมชนและร้านค้าใกล้ 7-Eleven สาขา เชียงขวัญ (11095)

- ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ

 

6. อ.จังหาร

- ตลาดแม่ประยูร

 

7. อ.เมืองร้อยเอ็ด

- ตลาดสดทุ่งเจริญ

- ตลาดหนองแคน

- ตลาดหลักเมือง

- ตลาดชุมชนบ้านสามแยก

- ตลาดประตูน้ำร้อยเอ็ด (ไปตอนมืดแล้ว)

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

- ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

- ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

- สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด

- สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

- สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด

- ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

8. อ.อาจสามารถ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ

 

9. อ.เมืองสรวง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองสรวง

 

10. อ.จตุรพักตรพิมาน

- ตลาดสดเทศบาลจตุรพักตรพิมาน

 

11. อ.ปทุมรัตต์

- ตลาดสดเทศบาล อำเภอปทุมรัตต์

 

12. อ.เกษตรวิสัย

- ตลาดสดเทศบาล 2

- ตลาดนัดชุมชน ตำบลกู่กาสิงห์

- ตลาดสดเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

 

13. อ.สุวรรณภูมิ

- ตลาดสด เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

- ตลาดธานินทร์

- ตลาดเทศบาลสุวรรณภูมิแห่งที่2

- ตลาดนัดคลองถม สุวรรณภูมิ

- ตลาดสดตำบลช้างเผือก

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

 

14. อ.โพนทราย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย

 

15. อ.หนองฮี

- Nong Hi Market

- โรงพยาบาลหนองฮี

 

16. อ.พนมไพร

- ตลาดสดตำบลโพธิ์ชัย

- งานไหลเรือไฟ

- ตลาดเทศบาลพนมไพร

- ตลาดขายของป่า หนองหมื่นถ่าน

 

17. อ.ทุ่งเขาหลวง

- ตลาดเย็นใกล้ศูนย์เรียนรู้

และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางด่อ

 

18. อ.เสลภูมิ

- ตลาดเทศบาลกลาง เสลภูมิ

 

19. อ.ธวัชบุรี

- ตลาดธงธานี

 

20. อ.ศรีสมเด็จ

- ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ

 

(เป็นที่หลักๆ แต่ก็มีแวะแจก

ตามปั๊มน้ำมันต่างๆ อีก)

 

28-29 ต.ค. 66

รถตู้ออกจากบางใหญ่

ไปรับป้าต๋อยที่พระนครศรีอยุธยา

ไปรับพี่ดวงเดือนที่สุรินทร์

ไปรับพี่สองที่ศรีสะเกษ

(คราวนี้หลานพี่สองมาด้วย)

รถเก๋งออกจากไอทีสแควร์

ไปเจอกันที่ PTT Station ปตท.เมืองสรวง

 

รถเก๋งไปถึงก่อน

บอลลูนได้ติดต่อพี่หวานไป

(พี่สวยและพี่หวานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด)

พี่สวยและพี่หวานจึงทำบุญ

ไข่ต้ม, น้ำอ้อยและน้ำดื่ม

พี่ๆ มารออยู่ที่ PTT Station ปตท.เมืองสรวง

ก่อนที่รถเก่งจะมาถึงซะอีกครับ

(ยินดีในบุญด้วยครับ)

 

พอรถตู้มาถึงก็ไปรวมกันที่รถตู้

เดินทางไปที่ PTT Station ปตท.หนองพอก

พี่เปิ้ลและพี่นามารออยู่ที่ปั๊มนี้แล้ว

 

คราวนี้มีกำลังมาจากหลายที่

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์ครับ

คาดว่าน่าจะเป็นช่วงวันออกพรรษาด้วยครับ

จึงระดมกำลังกันมามากกว่าปกติ

(เดาเอาครับ)

 

พี่สองก็นำข้าวเหนียว

หมกหน่อไม้ หมกหัวปลีมาด้วยครับ

รวมถึงคนอื่นๆ ที่ทำบุญด้านอาหารและเครื่องดื่มก็มีอีก

หรือออกค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร

ที่ร้านอาหารก็มีครับ โดยไม่ได้ใช้เงินกองกลาง

(ยินดีในบุญกับทุกท่านครับ)

 

ช่วงเช้าจึงได้เริ่มแจกสื่อฯ ที่ อ.หนองพอก

จากนั้นก็ไปที่ อ.เมยวดี, อ.โพนทอง,

อ.โพธิ์ชัย, อ.เชียงขวัญ, อ.จังหาร,

อ.เมืองร้อยเอ็ด และ อ.อาจสามารถ

 

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- เลย อุดรธานี 1 วัน (เป็นหลัก)

- สุรินทร์ 1 วัน (เป็นหลัก)

- กาญจนบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

- บึงกาฬ สกลนคร 2 วัน (เป็นหลัก)

- กรุงเทพฯ 1 วัน (เป็นหลัก)

- นครราชสีมา ปราจีนบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

- พิจิตร 1 วัน (เป็นหลัก)

- นครสวรรค์ 1 วัน (เป็นหลัก)

- ลำปาง 1 วัน (เป็นหลัก)

- น่าน อุตรดิตถ์ 2 วัน (เป็นหลัก)

 

ป้าต๋อยเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

- เลย อุดรธานี 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

12 พฤศจิกายน 2566 ครับ

 

รถตู้พักรับประทานอาหาร

บริเวณร้านอาหารริมทาง

ใกล้ PTT Station

ปตท.หนองหญ้าม้า บจ.กนกนภาปิโตรเลียม

 

ส่วนพี่เปิ้ลและภรรยาไปทาง อ.อาจสามารถ

นัดเจอกันที่ PTT Station ปตท.เมืองสรวง

ถ่ายรูปหมู่ที่นี่ แล้วก็แยกย้ายกัน

พี่เปิ้ลเดินทางกลับ

รถตู้แจกสื่อฯ ในพื้นที่ อ.จตุรพักตรพิมาน, อ.ปทุมรัตต์,

อ.เกษตรวิสัย, อ.สุวรรณภูมิ และ อ.โพนทราย

แล้วเดินทางกลับ

รถเก๋งแจกสื่อฯ ในพื้นที่ อ.เมืองสรวง, อ.สุวรรณภูมิ,

อ.หนองฮี, อ.พนมไพร, อ.ทุ่งเขาหลวง, อ.เสลภูมิ,

อ.ธวัชบุรี และ อ.เมืองร้อยเอ็ด

(ไม่ได้ไปจาก อ.ศรีสมเด็จ ตามแผนเพราะมืดแล้ว

และอยู่ไกลจาก อ.เมืองร้อยเอ็ด พอสมควร

เปลี่ยนแผนเป็นไปวันที่ 30 ต.ค. 66)

พักที่ โรงแรม เดอะ พรีเมี่ยมเรสซิเดนซ์

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

คราวนี้อยู่ต่อกัน 4 คน

มีพี่สองและหลานแจกสื่อฯ ต่ออีก 1 วัน

 

30 ต.ค. 66

แจกสื่อฯ ตามสถานที่ราชการต่างๆ

ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จากนั้นก็ไปที่ อ.เชียงชวัญ, อ.โพนทอง,

อ.สรีสมเด็จ อำเภอสุดท้ายคือ อ.สุวรรณภูมิ

จากนั้นก็ไปศรีสะเกษ ส่งพี่สองและหลาน

แล้วก็เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 

รวม 20 อำเภอ 1 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 12,721 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 16,800 บาท

และมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สื่อ

(40,000 ชุด ได้รับมาจริงประมาณ 41,000 ชุด)

ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกันยายน 2566

31,200 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

2,219.54 บาท

 

ยินดีในบุญกับพี่สวยพี่หวาน

ที่ทำบุญไข่ต้ม, น้ำอ้อยและน้ำดื่ม

 

ยินดีในบุญกับพี่สองและท่านอื่นๆ

ที่ทำบุญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้ทำบุญ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- พี่เปิ้ล

- พี่ดวงเดือน

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[356] 29-30 ตุลาคม 2566 ร้อยเอ็ด

รวม 20 อำเภอ 1 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 12,721 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02eS8CyBBLNyjeBf9NVU8RAGKx4ftbdGvhxhGE6iWmE5HFwDydEiAAfstWVr1Znz5ul&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ร้อยเอ็ด

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/801-roiet

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994