ชลบุรี

จังหวัดชลบุรีมี 11 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองชลบุรี 308,630

[80] 25 มิถุนายน 2553 ชลบุรี

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[243] 8 กรกฎาคม 2555 กรุงเทพฯ-ชลบุรี

[303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

2 บ้านบึง 100,916   [303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี 
3 หนองใหญ่ 23,109 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี 
4 บางละมุง 265,195

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

[117] กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2553 ชลบุรี

[133] สิงหาคม ถึง กันยายน 2553 ชลบุรี

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[244] 5 สิงหาคม 2555 กรุงเทพฯ-พัทยา

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

5 พานทอง 58,157 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี 
6 พนัสนิคม 121,924 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี 
7 ศรีราชา 267,591

[133] สิงหาคม ถึง กันยายน 2553 ชลบุรี

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[244] 5 สิงหาคม 2555 กรุงเทพฯ-พัทยา

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

8 เกาะสีชัง 4,775 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก 
9 สัตหีบ 154,447

[94] พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ชลบุรี

[117] กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2553 ชลบุรี

[133] สิงหาคม ถึง กันยายน 2553 ชลบุรี

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[250] 13 มกราคม 2556 ระยอง สัตหีบ

10 บ่อทอง 48,699 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี 
11 เกาะจันทร์ 36,911 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี 
  รวมชลบุรี 1,390,354    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=20&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดชลบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994