ระยอง

จังหวัดระยองมี 8 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองระยอง 260,490

[88] 17 กรกฎาคม 2553 ระยอง

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[250] 13 มกราคม 2556 ระยอง สัตหีบ

[308] 26 มีนาคม 2560 ระยอง

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

2 บ้านฉาง 65,045 [146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[250] 13 มกราคม 2556 ระยอง สัตหีบ

[308] 26 มีนาคม 2560 ระยอง

3 แกลง 129,594 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ

[308] 26 มีนาคม 2560 ระยอง

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

4 วังจันทร์ 25,813 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [308] 26 มีนาคม 2560 ระยอง 
5 บ้านค่าย 63,915 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [308] 26 มีนาคม 2560 ระยอง 
6 ปลวกแดง 51,452 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [308] 26 มีนาคม 2560 ระยอง 
7 เขาชะเมา 23,775   [308] 26 มีนาคม 2560 ระยอง 
8 นิคมพัฒนา 41,136

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ

[250] 13 มกราคม 2556 ระยอง สัตหีบ
  รวมระยอง 661,220    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=21&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดระยอง

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994