พิจิตร

จังหวัดพิจิตรมี 12 อำเภอ

 

สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยมี 9 อำเภอ

ลพบุรี

จังหวัดลพบุรีมี 11 อำเภอ

สระบุรี

จังหวัดสระบุรีมี 13 อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 16 อำเภอ

กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรมี 11 อำเภอ

สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีมี 10 อำเภอ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994