แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 7 อำเภอ

 

ลำพูน

จังหวัดลำพูนมี 8 อำเภอ

น่าน

จังหวัดน่านมี 15 อำเภอ

แพร่

จังหวัดแพร่มี 8 อำเภอ

พะเยา

จังหวัดพะเยามี 9 อำเภอ

อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์มี 9 อำเภอ

ลำปาง

จังหวัดลำปางมี 13 อำเภอ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994