เอกสารสื่อฯ (Download ได้)

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุดถวายทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/another/704-other07

 

พระสูตรและอรรถกถาที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

รวมเรื่องพระภิกษุและสามเณร

ห้ามรับ ให้รับ หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/823-sum

 

พระสูตรและอรรถกถาที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00

สำหรับผู้ที่เปิดเวบไซน์จากโทรศัพท์อยากขอแนะนำให้เปิดจากแนวนอน

สำหรับผู้ที่เปิดเวบไซน์จากโทรศัพท์

อยากขอแนะนำให้เปิดจากแนวนอน

 

เพราะการจัดเรียงบรรทัดจะมีตัวอักษรที่ตกบรรทัดน้อยกว่า

การเปิดจากโทรศัพท์แนวตั้งครับ

 

หรือหากถนัดอ่านจากแนวตั้ง

ก็สามารถเปิดแต่ละหัวข้อในแนวนอนก่อน

แล้วค่อยหมุนโทรศัพท์กลับมาแนวตั้ง

จากนั้นก็ค่อยขยายขนาดอีกครั้งครับ

 

หากเปิดแต่ละหัวข้อจากแนวตั้งเลย

ตัวหนังสือจะตกบรรทัดเป็นส่วนมาก

ถึงแม้จะหมุนกลับเป็นแนวนอนในตอนหลังก็ตาม

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อ

หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด! ถวายทอง – เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/931-sumq

  

คำถาม-คำตอบ

 

ทำไมพระถึงรับทอง-เงินไม่ได้  ?

เมื่อพระรับทอง-เงินแล้วโทษร้ายแรงขนาดไหน ?

ส่งผลถึงใครบ้าง ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/917-q001

 

พระที่รับทอง-เงินไปแล้ว ต้องอาบัติไปแล้วจะแก้ไขอย่างไร ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/928-q002

 

ถ้าไม่ให้พระรับเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวัด

ทั้งค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกเยอะแยะ

จะทำอย่างไรล่ะ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/897-q003

 

พระรับเงินเพื่อผู้อื่น ผิดหรือไม่ ?

รับเงินเพื่อไปสร้างวัดหรือสถานที่อื่น ผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/910-q004

 

พระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์รับเงินผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/915-q005

 

กฐิน, ผ้าป่า ที่นำเงินไปถวายพระ ผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/929-q006

 

เงินนิตยภัตที่ให้พระเปิดบัญชีรับเงินผิดหรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/912-q007

 

เงินก็แค่โลหะ, กระดาษ หรือแค่ธาตุ 4 ไม่ใช่หรือ ?

จะเลี่ยงรับเป็นเช็ค หรือใบปวารณาได้หรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/907-q008

 

สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/911-q009

 

โยมสามารถเตือนพระได้ด้วยหรือ ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/925-q010

 

กิจกรรมแจกสื่อ หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุดทำบาปให้กับตนเอง

หยุดถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร

มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ?

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/question/930-q011

ประกาศ แจกสื่อฯ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (เป็นหลัก)

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

ประกาศ :
 
ประกาศ แจกสื่อฯ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (เป็นหลัก)
 

 

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994