เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา [359] 28, 31 ม.ค. 67...

ข่าวล่าสุด

[363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร

[363] 19 และ 23...

[363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567...

2024-06-03 10:38:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[358] 23-26 ธันวาคม 2566 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิชัย

[358] 23-26 ธันวาคม 2566

บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิชัย

 

 

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[358] 23-26 ธันวาคม 2566 

บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิชัย

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 16,026 ชุด

 

- 23-24 ธ.ค. 66

รถ 2 คัน 7 คน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

- 25-26 ธ.ค. 66

รถ 1 คัน 2 คน

 

พื้นที่จังหวัดสกลนคร

18 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองสกลนคร

- ตลาดสดเทศบาล ถ.สุขเกษม ธาตุเชิงชุม

- ตลาดต. การค้า

- ตลาดสดเทศบาล ถนนคูเมือง ตำบลดงมะไฟ

- ตลาดดงมะไฟ

- ตลาดสดตำบลโคกก่อง

- ตลาดเก่าตำบลท่าแร่ (มืดแล้ว)

- ตลาดโต้รุ่งบ้านธาตุ

- ตลาดโต้รุ่งต. เจริญศรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

- สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

- ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

- ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

- ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

- อบจ.สกลนคร

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

- สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร

- โรงพยาบาลสกลนคร

- โรงพยาบาลรักษ์สกล

 

2. อ.พรรณานิคม

- ตลาดสดโพธิ์นิมิต

(ไม่มีตลาดตอนที่ไปแจกแต่แจกบริเวณนั้น)

- ร้านค้าริมถนนหมายเลข 2094

- สถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม

- ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม

 

3. อ.พังโคน

- ตลาดนัดคลองถมไฮหย่อง (อาจแจกบริเวณใกล้เคียง)

- ตลาดสดสุขาภิบาล อำเภอพังโคน

- โรงพยาบาลพังโคน

- ที่ว่าการอำเภอพังโคน

- สถานีตำรวจภูธรพังโคน

- ตลาดนัดพระหลักเมือง

- ตลาดคลองถม บ้านท่าลาด

 

4. อ.วานรนิวาส

- โรงพยาบาลวานรนิวาส

- ตลาดสดเทศบาลตำบลวานรนิวาส 1

- สถานีตำรวจภูธรศรีวิชัย

- ตลาดนัดตรงข้ามโรงเรียนบ้านโนนอุดม

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

- สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส

- โต้รุ่งวานรนิวาส

- ตลาดนัดใกล้ตู้ยามเดื่อศรีคันไชย

 

5. อ.คำตากล้า

- ตลาดสดอำเภอคำตากล้า

- โรงพยาบาลคำตากล้า

- ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า

- สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า

- โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า

- โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

 

6. อ.อากาศอำนวย

- ร้านขายของใกล้วัดศรีโพนเมือง

- ตลาดสด อ.อากาศอำนวย (มีการจัดงานบริเวณนั้นด้วย)

- สถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวย

- รพ.อากาศอำนวย

 

7. อ.บ้านม่วง

- ชุมชนใกล้และร้านค้า

ใกล้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาย่อยเหล่าเจริญ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านม่วง

- สถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง

 

8. อ.เจริญศิลป์

- ตลาดสดบุญพูล

- ตลาดเทศบาลตำบลเจริญศิลป์

 

9. อ.สว่างแดนดิน

- ตลาดชุมชนสว่างแดนดิน

- ตลาดสด 22 ตำบลสว่างแดนดิน

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

- สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน

- ตลาดสดเทศบาลดอนเขือง

- สถานีตำรวจภูธรแวง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

- ใกล้โรงเรียนสว่างแดนดิน

- ใกล้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ตลาดเเลงพื้นบ้านหนองชาด จันร์-พุธ-ศุกร์

- ตลาดสดหนองหลวง

- ตลาดนัดคลองถม วันอังคาร บ้านบงเหนือ (มืดแล้ว)

 

10. อ.ส่องดาว

- ชุมชนและร้านค้าใกล้ตลาดสดส่องดาว

- สถานีตำรวจภูธรส่องดาว

- โรงพยาบาลส่องดาว

- ตลาดนัดใกล้โรงเรียนบ้านดงแสนตอ

- ตลาดนัดคลองถมอำเภอส่องดาว

 

11. อ.วาริชภูมิ

- ตลาดสด Fresh Market

- โรงพยาบาลวาริชภูมิ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

- สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ

 

12. อ.นิคมน้ำอูน

- ร้านค้าและชุมชนใกล้ 7-Eleven สาขา นิคมน้ำอูน (16067)

- สถานีตำรวจภูธรนิคมน้ำอูน

- ตลาดสดนิคมน้ำอูน

- โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

 

13. อ.กุดบาก

- สถานีตำรวจภูธรกุดบาก

- โรงพยาบาลอำเภอกุดบาก

- ร้านค้าและชุมชนใกล้ 7-Eleven สาขา กุดบาก (06271)

- ตลาดสดกุดบาก

 

14. อ.ภูพาน

- ตลาดคำเพิ่ม

- สถานีตำรวจภูธรภูพาน

- ตลาดกลางดง ภูพาน

(จำหน่ายหวาย ผักหวานป่า สินค้าเกษตรตามฤดูกาล)

- ตลาดยายภาพ

- ร้านค้าใกล้วัดสามัคคีวนาราม

 

15. อ.เต่างอย

- ตลาดนัดแลงคลองถมเต่างอย

- โรงพยาบาลเต่างอย

- สถานีตำรวจภูธรเต่างอย

 

16. อ.โคกศรีสุพรรณ

- ตลาดสาธารณชุมชนบ้านโคกศรีสุพรรณ

- สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ

- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

 

17. อ.โพนนาแก้ว

- ใกล้ 7-Eleven สาขา โพนนาแก้ว (16258) (มืดแล้ว)

- สถานีตำรวจภูธรโพนนาแก้ว

- โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

 

18. อ.กุสุมาลย์

- ตลาดสดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

- สถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์

- โรงพยาบาลกุสุมาลย์

 

พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

8 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เซกา

- ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าสะอาด

- สถานีตำรวจภูธรเซกา

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเซกา (วายแล้ว)

- โรงพยาบาลเซกา

- ตลาดสดศรีพนา

- ตลาดนัดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง

 

2. อ.พรเจริญ

- โรงพยาบาลพรเจริญ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลพรเจริญ

- สถานีตำรวจภูธรพรเจริญ

- ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ

 

3. อ.ศรีวิไล

- ตลาดชุมชนตำบลชมภูพร

- โรงพยาบาลศรีวิไล

- ตลาดสดศรีวิไล

- ตลาดนัดเจ๊หมวย

- สถานีตำรวจภูธรศรีวิไล

- ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล

 

4. อ.เมืองบึงกาฬ

- ตลาดสดโนนสมบูรณ์

- ตลาด 777 บึงกาฬ

- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ บขส.บึงกาฬ

- ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เทศบาลตำบลไคสี

- ตลาดสดบึงกาฬ

- ตลาดสดชัยพร

- ตลาดต้องชม (ถนนคนเดิน)

- ตลาดไทย-ลาว

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

- ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

- ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

- สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ

- สำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ

- โรงพยาบาลบึงกาฬ

- ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

 

5. อ.บึงโขงหลง

- ตลาด อ.บึงโขงหลง

- ลานข้าวแลง บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

- สถานีตำรวจภูธรบึงโขงหลง

- โรงพยาบาลบึงโขงหลง

- ตลาดนัดดงบัง

- ตลาดนัดใกล้ตู้ยามบ้านท่าดอกคำ

 

6. อ.บุ่งคล้า

- โรงพยาบาลบุ่งคล้า

- ร้านค้าและชุมชนใกล้ 7-Eleven สาขา บุ่งคล้า (10258)

- ตลาดชุมชนตำบลบุ่งคล้า

- สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า

 

7. อ.ปากคาด

- ตลาดสดเทศบาลอำเภอปากคาด

- โรงพยาบาลปากคาด

- สถานีตำรวจภูธรปากคาด

 

8. อ.โซ่พิสัย

- ตลาดนัดชุมชนคนทำกินตลาดนัดชุมชนคนทำกินบ้านห้วยลึก

- ตลาดชุมชนตำบลเหล่าทอง

- สถานีตำรวจภูธรโซ่พิสัย

 

พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.วังสามหมอ

- ตลาดของป่าบ้านสมสวัสดิ์

 

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

5 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.คำม่วง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลคำม่วง

- โรงพยาบาลคำม่วง

 

2. อ.สามชัย

- ชุมชนและร้านค้าใกล้ 7-Eleven สาขา สามชัย (11657)

- โรงพยาบาลสามชัย

 

3. อ.ท่าคันโท

- สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลา

- ตลาดสดท่าคันโท

- โรงพยาบาลท่าคันโท

 

4. อ.หนองกุงศรี

- ตลาดนัดคลองถมโคกเครือ

- ตลาดสดอำเภอหนองกุงศรี

- โรงพยาบาลหนองกุงศรี

 

5. อ.ห้วยเม็ก

- ตลาดสดคำใหญ่

- โรงพยาบาลห้วยเม็ก

- ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก

- ตลาดแม่บุญล้นยิ่งเจริญ อ.ห้วยเม็ก

- ตลาดสดแม่กนิษฐา

- ตลาดกลางดง

 

พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

1 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.กันทรวิชัย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกพระ

- โรงพยาบาลกันทรวิชัย

 

หมายเหตุ: มีการแจกสื่อฯ ตามตลาดต่างๆ อื่นๆ

ตามเส้นทางที่เดินทาง นอกแผนที่วางไว้ด้วย

(ยินดีในบุญครับ)

 

วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 66

รถเก๋งออกเดินทางจากไอทีสแควร์

รถตู้ออกทางจากบางใหญ่

 

จุดนัดพบคือ

PTT Station ปตท.ศูนย์ราชการสกลนคร บจก.วิมลรัตน์ (1994)

[อ.เมืองสกลนคร]

 

รถตู้ไปถึงจุดนัดพบก่อนและรอทางรถเก๋งอยู่

รถเก๋งไปถึงช้ากว่า กว่าจะถึงก็ช่วงเช้าวันที่ 23 ธ.ค. 66 แล้ว

 

ช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาว ดูอุณหภูมิในโทรศัพท์

ช่วงเช้า 10 องศาเซลเซียส (เมืองสกลนคร)

 

การแจกสื่อฯ ในวันนี้แผนหลักๆ คือ

แจกสื่อฯ ที่ อ.เมืองสกลนคร แล้วก็ไปตามทาง
มีแยกกันส่วนมากระหว่างรถเก๋งและรถตู้

แจกสื่อฯ ไปตามทางจากจังหวัดสกลนคร

ไปสู่จังหวัดบึงกาฬ

แล้วมาพักที่โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโอได มุนจา

(ยินดีในบุญกับอาจารย์โอไดและครอบครัว

ที่ทำบุญที่พักและอาหาร)

 

การแจกสื่อฯ ในวันที่ 23 ธ.ค. 66 แจกสื่อฯ ในพื้นที่

อ.เมืองสกลนคร, อ.พรรณานิคม, อ.พังโคน,

อ.วานรนิวาส, อ.คำตากล้า, อ.อากาศอำนวย,

อ.เซกา, อ.พรเจริญ, อ.ศรีวิไล, อ.เมืองบึงกาฬ,

อ.บึงโขงหลง, อ.บุ่งคล้า, อ.ปากคาด และ อ.โซ่พิสัย

 

รถตู้ถึงโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโอได มุนจา ก่อน

รถเก๋งถึงทีหลัง

 

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- ชัยภูมิ นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

- สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

- อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 2 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 2 วัน (เป็นหลัก)

- ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

- พิจิตร นครสวรรค์ 1 วัน (เป็นหลัก)

                          

ช่วงมืดจับสลากโดยลืมใส่สลากของ

- ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 2 วัน (เป็นหลัก)

เข้าไปทำให้เป็นโมฆะ

(ขออภัยด้วยครับ)

 

ช่วงเช้ามีการจับสลากอีกครั้ง

ป้าต๋อยและท่านอื่นๆ

สละให้อาจารย์โอไดเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

- พิจิตร นครสวรรค์ 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

28 มกราคม 2567

 

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันที่

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโอได มุนจา

ในช่วงเช้าของวันที่ 24 ธ.ค. 66

พี่ติ๊กภรรยาอาจารย์โอได ทำบุญด้านอาหารให้คณะ

(ยินดีในบุญครับ)

 

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ต่อ

แผนหลักๆ วันนี้คือ ทางรถตู้แจกสื่อฯ

มาทางจังหวัดสกลนคร อำเภอวังสามหมอ

จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกันทรวิชัย

แล้วเดินทางกลับ กทม. , นนทบุรีและพื้นที่อื่นๆ

รถเก๋งแจกสื่อในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

และพักที่อำเภอเมืองสกนคร

เพื่อแจกสื่อฯ ต่อในวันที่ 25 ธ.ค. 66

พักที่โรงแรม ยูสไตล์โฮเทล [อ.เมืองสกลนคร]

 

วันที่ 25 ธ.ค. 66

การแจกสื่อฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ราชการ

มีการแจกสื่อฯ ตามตลาดนัดนอกแผนที่เจอเพิ่มบ้าง

วันนี้ตามแผนสถานที่แจกสื่อฯ ค่อนข้างเยอะและระยะทางไกล

ทำให้ตลาดท้ายๆ วายไปแล้ว

และบางส่วนปรับแผนไปแจกสื่อฯ วันรุ่งขึ้น

พักที่อำเภอเมืองบึงกาฬ

เพื่อแจกสื่อฯ ต่อในวันที่ 26 ธ.ค. 66

พักที่ The Wisdom Residence [อ.เมืองบึงกาฬ]

 

วันที่ 26 ธ.ค. 66

การแจกสื่อฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ราชการ

มีการแจกสื่อฯ ตามตลาดนัดนอกแผนที่เจอเพิ่มบ้าง

ตลาดท้ายๆ มืดแล้วแจกได้ไม่ค่อยมาก

กว่าจะออกจากจังหวัดสกลนครก็มืดแล้ว

เดินทางกลับถึง กทม. ก็ช่วงสายๆ ของวันที่ 27 ธ.ค. 66

เนื่องจากแวะพักนอนตามปั๊มระหว่างทาง

ไม่ได้ขับรถยาวต่อเนื่อง

 

รวม 33 อำเภอ 5 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 16,026 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 20,160 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

399.64 บาท

 

หมายเหตุ: เงินกองกลางไม่พอ

พี่เปิ้ลจึงทำบุญ 4,000 บาท

ยินดีในบุญด้วยครับ

 

ยินดีในบุญกับทุกท่าน

ที่ทำบุญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้ทำบุญ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- ป้าต๋อย

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[358] 23-26 ธันวาคม 2566

บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิชัย

รวม 33 อำเภอ 5 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 16,026 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Z5gF5DUjE6vkSLTpv7Rr7Xo7s7ciGPn25yzDDurfV2EGNg91TcbWs6SErqLyi7KJl&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ บึงกาฬ

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/811-buengkan

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ สกลนคร

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/803-sakonnakhon

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ กาฬสินธุ์

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/804-kalasin

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ อุดรธานี

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/798-udonthani

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ มหาสารคาม

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/805-mahasarakham

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994